Омбудсманът Диана Ковачева до Националния съвет за хората с увреждания: Подкрепата трябва да е според индивидуалните потребности

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до заместник министър-председателя и председател на Националния съвет за хората с увреждания Томислав Дончев във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева свиква редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева свиква редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания
23 януари 2020 г.

Омбудсманът Диана Ковачева свиква редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания, което ще се състои в институцията  днес, 23 януари 2020 г., от 11.00 часа.


Припомняме, че омбудсманът е председател на мониторинговия орган, който по силата на Закона за хората с уврежданията има за задача да осъществява наблюдение за прилагане политиките за защита правата на тази уязвима група от обществото у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания.
          Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:


1.   Представяне на ситуацията в специализираните институции за хората с деменция – конкретни изводи и резултати след проверките на Националния превантивен механизъм /дирекция, към омбудсмана, която проверява всички институции, в които са настанени деца и лица, без да могат да напускат доброволно – затвори, интернати, социални домове за деца и възрастни, психиатрии, центрове за нелегални мигранти и бежанци/ в с. Горско Косово и др.


2.   Актуални проблеми с асистентската подкрепа на хората с увреждания, които са без право на чужда помощ – очаква се на заседанието представител на МТСП да даде конкретика по възникналия казус.


3.     Представяне на информация за осъществената комуникация с Агенцията на Европейския съюз за основните права /FRA/ за провеждане на обучение и за съдействие за изработването на методология за осъществяване на периодичен преглед и за оценка на съществуващата нормативна уредба по правата на хората с увреждания у нас. 


4.      Разни.