Омбудсманът Диана Ковачева поиска да отпаднат таксите за частните детски градини в периода на извънредното положение

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Българската асоциция на частните училища г-жа Мария Каменова, в която настоява в периода на извънредното положение да се намалят или напълно отпаднат таксите, които родителите плащат за частни детски градини. Пълното отпадане на таксите да важи за семейства, които са останали без доход

виж повече >

Новини

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева свиква редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева свиква редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания
23 януари 2020 г.

Омбудсманът Диана Ковачева свиква редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания, което ще се състои в институцията  днес, 23 януари 2020 г., от 11.00 часа.


Припомняме, че омбудсманът е председател на мониторинговия орган, който по силата на Закона за хората с уврежданията има за задача да осъществява наблюдение за прилагане политиките за защита правата на тази уязвима група от обществото у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания.
          Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:


1.   Представяне на ситуацията в специализираните институции за хората с деменция – конкретни изводи и резултати след проверките на Националния превантивен механизъм /дирекция, към омбудсмана, която проверява всички институции, в които са настанени деца и лица, без да могат да напускат доброволно – затвори, интернати, социални домове за деца и възрастни, психиатрии, центрове за нелегални мигранти и бежанци/ в с. Горско Косово и др.


2.   Актуални проблеми с асистентската подкрепа на хората с увреждания, които са без право на чужда помощ – очаква се на заседанието представител на МТСП да даде конкретика по възникналия казус.


3.     Представяне на информация за осъществената комуникация с Агенцията на Европейския съюз за основните права /FRA/ за провеждане на обучение и за съдействие за изработването на методология за осъществяване на периодичен преглед и за оценка на съществуващата нормативна уредба по правата на хората с увреждания у нас. 


4.      Разни.