Колекторите до Омбудсмана: Ще проявим разбиране към хората в периода на пандемия

Омбудсманът Диана Ковачева получи отговор от Асоциацията на колекторските агенции в България, в който я уверяват, че ще се съобразят с препоръката на обществения защитник да проявяват индивидуален подход и разбиране към гражданите, пострадали финансово от коронавируса.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

По покана на омбудсмана Диана Ковачева Агенцията на Европейския съюз за основните права проведе работен семинар у нас

По покана на омбудсмана Диана Ковачева Агенцията на Европейския съюз за основните права проведе работен семинар у нас
20 февруари 2020 г.


В качеството си на председател на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания днес омбудсманът Диана Ковачева бе домакин на работен семинар на мониторинговия орган, организиран с подкрепата на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRА).


Целта на семинара бе изработването на индикатори за наблюдение прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на национално ниво. В него участва и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева.
Презентация от страна на Агенцията на Европейския съюз за основните права направи г-жа Невена Пенева, която запозна присъстващите с опита и експертизата на FRА за разработване на индикатори за мониторинг.


Доц. Ковачева отбеляза, че семинарът има важно значение за Съвета, предвид основната му и съществена функция да изгради капацитет за наблюдение по прилагане Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания у нас.


„Този важен международен правозащитен акт въведе ясни стандарти, върху които да се изградят политиките за хората с увреждания и за техните семейства, предвиди и определянето на мрежа от механизми, чрез които да бъде осъществявано насърчаването, защитата и наблюдението“, подчерта значението на семинара омбудсманът.