Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева: Скокът на цената на водата в Търговище е несправедлив за гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева: Скокът на цената на водата в Търговище е несправедлив за гражданите
24 февруари 2020 г.

Омбудсманът Диана Ковачева днес изпрати становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов, в което поиска справедливо решение на цените за ВиК услугите в Търговище и региона. Според омбудсмана Комисията не защитава в достатъчна степен интересите на потребителите, защото новите по-високи цени не са икономически обосновани и най-вече не отчитат потребностите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение.


Повод за становището на доц. Ковачева бе проведеното обществено обсъждане на бизнес плана и утвърждаване на новите цени на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище, което предвижда над 160% увеличение на цената на водата за гражданите, до които тя достига по гравитачен път.


„От Доклада на работната група е видно, че е заложено значително увеличение на цената на услугата „доставяне вода на потребителите“. За абонатите, които до момента заплащат цена за тази услуга, но от водоснабдителна система „Гравитачно“, увеличението е около 162 % - от 0,82 лв. (без ДДС) на 2, 149 лв. (без ДДС), като комплексната цена на ВиК услугата нараства с около 102 %  - от 1,32 лв. на 2,664 лв. (без ДДС)“, пише омбудсманът.


Според обществения защитник в доклада липсва информация, че с потребителите са проведени консултации - задължително условие по Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.


„Категорична съм, че ако това задължение на оператора не е изпълнено, бизнес планът не следва да бъде одобряван“, акцентира доц. Диана Ковачева.


Освен това омбудсманът обръща внимание, че гражданите от Търговище и региона нямат яснота по какъв начин ще се инвестира във ВиК мрежата и подчертава, че към 3 февруари 2020 г. 11 524 граждани от 52 населени места в oблacт Tъpгoвищe са били на режимно водоподаване.


„Има села, в които вода се пуска за 24 часа на всеки 4 дни, 20 дни,  25 дни и 30 дни. В с. Чернокапци вода не се подава изобщо. Причините за нарушеното водоподаване са не само недостиг на вода във водоизточника, а и компрометираната водоснабдителна мрежа“, аргументира се омбудсманът.


В становището си Ковачева подчертава още, че  гражданите, които са лишени от питейната вода - основна жизнена потребност, основателно питат какъв ще е ефектът след одобрението на бизнес плана, какво, освен цената на услугата, ще се промени, предвидени ли са инвестиции, които да подобрят качеството на водоподаването и др.


Становището тук