Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] »
Добави във Facebook

Нови телефонни линии и пряка връзка с експерти при Омбудсмана

Нови телефонни линии и пряка връзка с експерти при Омбудсмана
9 март 2020 г.    

      Със заповед на омбудсмана Диана Ковачева от днес - 9 март 2020 г., ще бъдат разкрити допълнителни телефонни линии за предоставяне на консултации на гражданите от експерти на институцията:      

Отдел "Международни стандарти и нормативна уредба" -                          02/ 92-67-976      

Отдел "Право на собственост" - 02/ 81-06-920      

Отдел "Социални права, образование, здравеопазване и околна среда" -     02/ 81-06-934      

Отдел "Права на потребители на административни и обществени услуги" - 02/ 81-06-948      

Отдел "Права на хората с увреждания и дискриминация" - 02/ 81-06-926      

Дирекция "Права на детето" - 02/ 81-06-944      

Дирекция "Национален превантивен механизъм" - 02/ 81-06-942          

     Устни жалби и сигнали ще се приемат на пет телефонни линии:
02/ 81-06-955; 02/ 92-67-987; 02/ 92-67-949; 02/ 92-67-971; 02/ 92-67-989.

     Заради коронавируса и усложнената грипна обстановка в страната, временно ще бъде ограничен приемът на граждани в Постоянната приемна на омбудсмана - гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22.

     Писмени жалби и сигнали до омбудсмана ще продължават да се подават на хартиен носител – лично на служител, с писмо, по електронната поща: priemna@ombudsman.bg и на уеб сайта: www.ombudsman.bg