Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Становище на омбудсмана на Република България до Правната комисия относно предложение за мораториум на процесуални, давностни и преклузивни срокове

Становище на омбудсмана на Република България до Правната комисия относно предложение за мораториум на процесуални, давностни  и преклузивни срокове
17 март 2020 г.
    Обръщам се към Вас със становище в подкрепа на предложение на адвокати oт Софийската адвокатска колегия  за пpиeмане на cпeциaлeн зaкoн  зa мopaтopиyм нa пpoцecyaлни, давностни и преклузивни срокове като взех предвид и решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за предприемане на мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 във връзка със създадената епидемична обстановка в страната.

Като част от предприетите мерки, на проведеното извънредно заседание по повод на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България, за социална дистанция, Съдийската колегия реши да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни, граждански и търговски и административни дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. с някои изключения, както и да не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства.


С отлагането на съдебните заседания и забраната за достъп в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, страните в съдебните производства няма да могат да извършват в срок съответните процесуални действия. 


Това означава, че, ако не се въведе мораториум на някои срокове за периода на извънредното положение, ще бъдат нарушени граждански права, включително правото на съдебна защита, тъй като гражданите ще са изгубили възможността да реагират в предписаните от закона срокове.


В тази връзка, в защита на правата на гражданите,  подкрепям предложението и намирам за удачно мораториумът да обхване процесуалните, давностни и преклузивни срокове, а по преценка от законодателя и неначисляване на наказателни лихви и неустойки за периода на мораториума, както и за същия период да не се обявяват договори за предсрочно изискуеми.