Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Заради коронавируса: Омбудсманът пуска и мобилните телефони на служителите за връзка с институцията

Заради коронавируса: Омбудсманът пуска и мобилните телефони на служителите за връзка с институцията

19 март 2020 г.
     Във връзка с въведените извънредни мерки заради коронавирус, институцията на омбудсмана няма да прекъсва приема на жалби и сигнали и ще продължи активната работа в защита на правата и интересите на гражданите. 


     В условията на извънредно положение, омбудсманът запазва основните възможности за връзка с институцията, като за още по-голяма оперативност  предоставя и мобилните номера на експертите от институцията, кабинета на омбудсмана, началника на кабинета, главния секретар и пресцентъра.


Отдел „Право на собственост“ – 0895 66 35 68; 0895 66 35 52; 0895 56 19 45; 0895 66 35 64


Отдел „Трудови и социални права, образование, здравеопазване и околна среда“ – 0878 20 45 02; 0895 56 19 39; 0895 56 19 34; 0892 61 68 85; 0886 86 28 83


Отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ 0894 77 78 72, 0895 56 18 85; 0895 66 35 53; 0895 56 19 35; 0895 66 35 54;   0895 56 19 44; 0899 90 62 68


Отдел „Права на хората с увреждания и дискриминация“0895 66 35 66; 0895 56 19 36


Дирекция „Права на детето“0895 66 35 57; 0895 66 35 65


            Дирекция „Национален превантивен механизъм“ – 0895 56 19 42; 0895 56 19 33; 0894 77 78 70; 0895 56 19 32; 0894 77 78 71


Отдел „Международни стандарти и нормативна уредба“ 0895 56 19 41; 0878 50 21 15; 0895 66 35 59; 0877 86 85 58


За контакт с кабинета на омбудсмана  – 0898 24 07 09


За контакт с началника на кабинета на омбудсмана – 0878 95 35 00


За контакт с главния секретар – 0895 52 84 33


За контакт с пресцентъра – 0887 75 01 21;  0896 76 00 07
Гражданите, както и досега, могат да отправят своите въпроси в обичайното работно време – 9:00 – 17:30 ч.


В сила остават и останалите възможности за връзка с институцията чрез подаване на писмени жалби и сигнали:


1)    По пощата на адрес: София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 22


2)    Лично в кутия за жалби на адреса на институцията


3)    По електронна поща на адрес: priemna@ombudsman.bg


4)    На уеб сайта на институцията: www.ombudsman.bg


Гражданите се уведомяват служебно за входящия номер на постъпилите сигнали и жалби на предоставените от тях контакти за обратна връзка.


Устни жалби и сигнали се подават на телефон 02/81 06 955 всеки работен ден в интервала 9:00 – 17:00 ч.


Консултации, информация и справки за вече подадени жалби и други въпроси се предоставя всеки работен ден в интервала 9:00 – 17:00 ч. на следните телефони:Отдел „Приемна и деловодство“ – 0895 56 19 43; 0898 44 82 92; 0878 50 93 30; 0895 66 35 62; 0895 56 18 84; 0878 50 94 12; 0878 50 97 89; 0896 52 39 04; 0879 59 63 58; 0897 87 34 45