Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева призова за прозрачни процедури и ясна информация при възстановяване на надвзетите суми от сметките за парно и електрическа енергия

Омбудсманът Диана Ковачева призова за прозрачни процедури и ясна информация при възстановяване на надвзетите суми от сметките за парно и електрическа енергия
3 април 2020 г.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов във връзка с  обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен на 31 март 2020 г.


 „Намирам, че предвидените в законопроекта процедури за възстановяване на разликата в сумите на следващите по веригата лица, не отчитат в достатъчна степен интересите на гражданите. Докато за газоснабдителните и енергийните предприятия са определени кратки и ясни срокове за възстановяване на разликите, уредбата на възстановяването на разлики на крайния потребител в законопроекта поставя основателни въпроси за правилното и коректно прихващане“, пише омбудсманът.


В становището си доц. Ковачева обръща внимание, че за клиентите на топлинна енергия разликата в сумите ще се отрази едва в изравнителните сметки, които се изготвят и предоставят до 15 юли т.г.


Според нея този срок е твърде дълъг и несигурен в условията на извънредното положение в страната, което не се знае докога ще продължи.


„По този начин е възможно изравнителните сметки да не бъдат готови в нормативноустановения срок. А това означава, че ще се отложи за неизвестен период от време и възстановяването на надвзетите суми от потребителите“, категорична е доц. Диана Ковачева.


Тя подчертава, че е нужно обмисляне на възможности за възстановяване на сумите на клиентите на топлинна енергия преди края на отоплителния период.


Омбудсманът настоява гражданите да бъдат информирани по достъпен, ясен и разбираем начин за:


- Решенията на КЕВР, включително като им се даде възможност да участват при тяхното обсъждане;


- Изпълнението на задължението на „Булгаргаз“ ЕАД за възстановяване разликата в сумите на крайните снабдители на природен газ и на топлофикационните дружества;


- Извършените преизчисления на задълженията им за съответните месеци от доставчика на обществената услуга.


Доц. Диана Ковачева изисква процедурите да бъдат максимално прозрачни, а информацията при възстановяване на надвзетите суми - ясна и разбираема. Идеята е да не се допусне съмнение за злоупотреба от страна на дружествата с монополно положение на пазара.


Общественият защитник поставя и конкретни въпроси по законопроекта, свързани с липса за възстановяване на разликите в сумите за клиентите на електрическа енергия, както и за лихвите, които ще се натрупат върху подлежащите на възстановяване суми.


      „В заключение, бих искала да апелирам към обмисляне на изложените аргументи при обсъждане на законопроекта, като се набележат ясни, разбираеми и прозрачни процедури и кратки срокове за възстановяване на надвзетите суми на гражданите от природен газ, топлинна и електрическа енергия, с цел създаване на гаранции за защитата им като крайни клиенти“, категорична е Диана Ковачева


         Становището тук