Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] »
Добави във Facebook

Омбудсманът с препоръка до социалния министър за подкрепа и на още 5 групи граждани

Омбудсманът с препоръка до социалния министър за подкрепа и на още 5 групи граждани
6 април 2020 г.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, в която акцентира, че след обявеното извънредното положение в страната, големи групи от граждани и цели сектори  очакват държавата да ги подкрепи, а новоприетата законодателна уредба не дава достатъчно ефективни решения за много от тях.


„Хората, обърнали се към мен, могат да бъдат обединени в няколко групи, които в периода на здравната криза, а вероятно и след отмяна на извънредното положение, до възстановяването на нормалния стопански живот, ще се нуждаят от подкрепа и подпомагане, основно от страна на държавата“, аргументира се омбудсманът.


Доц. Ковачева акцентира, че много лица нямат право, нито на парично обезщетение, нито на социална подкрепа, защото са били регистрирани като безработни в дирекциите „Бюро по труда“ и са получавали парично обезщетение за определен срок. След неговото изтичане обаче, преди или по време на извънредното положение, те не са успели да се реализират на пазара на труда.


Тя обръща внимание, че родителите на малки деца, основно до 12-годишна възраст, също са останали без алтернатива за доходи, защото работодателите  едностранно са им предоставили платен отпуск или те сами са поискали да ползват платен или неплатен такъв, за да могат да гледат децата си след затварянето на детските градини и училищата.


„Жалби от началото на извънредното положение получавам и от жени, на които предстои раждане. Към момента е преустановено извършването на прегледи в консултативните кабинети, провеждащи детски и женски консултации. Същевременно, в Наредбата за медицинската експертиза е регламентирано, че лекарите от тези кабинети следва да издават болничните листове за периода на 45-те дена преди раждане. Това поставя бъдещите майки в невъзможност да получават болнични листове за този период и поставя под въпрос възможността за получаване на парично обезщетение при бременност и раждане, но най-вече за 45-те дни преди раждането“, допълва омбудсманът.


В препоръката си доц. Диана Ковачева посочва, че към нея са се обърнали жалбоподатели, които упражняват сезонна дейност – хотелиери, ресторантьори, собственици на заведения за бързо хранене, на малки ресторантчета и къщи за гости, които остават без източник на доходи и са принудени да освобождават персонал.


„В свое писмо до мен и до Министерството на труда и социалната политика, се обърна и Съюзът на екскурзоводите в България. Те пишат, че повечето екскурзоводи са самонаети лица, но една част от тях биват наемани на трудови правоотношения от туристически агенции за летния сезон. За момента процесът на наемане е преустановен, като липсва яснота ще бъде ли възобновен след отмяна на извънредното положение. Предвид факта, че тези техни членове остават за момента без източник на доходи и без ясна перспектива за този летен сезон, Съюзът прави предложение да се създаде мярка за временна заетост за екскурзоводи, съобразно професионалната им квалификация, реализирана през Бюрата по труда“, посочва още общественият защитник.


В заключение доц. Ковачева отчита усилията на управляващите за осигуряване на компенсации на работодатели и служителите в отделни икономически дейности, чиято цел е запазване на заетостта, но категорично отправя препоръка до социалния министър – държавата да предложи спешни мерки за подпомагане на засегнатите големи групи: „Такива са майките, които са принудени да останат в домовете си, за да се грижат за децата си, ползвайки неплатен отпуск, и бременните работнички, на които им предстои да започнат да ползват болничен отпуск в размер на 45 дни преди раждането. От подкрепа ще имат нужда и работодателите, които основно наемат персонал и осъществяват сезонна дейност през летния сезон, за да може да преодолеят възникналите пред тях трудности и да осигурят заетост за сезонни работници, с които да започнат работа при стартиране на летния сезон.“ 


              Препоръката тук