Омбудсманът Диана Ковачева: Законът за домашно насилие трябва да влезе в парламента

Омбудсманът Диана Ковачева настоя за незабавното внасяне в Народното събрание на готовия проект на Закона за защита от домашно насилие. Това стана на среща, организирана от правосъдния министър Надежда Йорданова, с институциите и неправителствените организации, работили по неговото изготвяне. В срещата участваха още началникът на кабинета на преми

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът пита МОН за „зелени коридори“ за деца със специални потребности

Омбудсманът пита МОН за „зелени коридори“ за деца със специални потребности
14 април 2020 г.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до министъра на образованието Красимир Вълчев във връзка с десетки жалби от родители и близки на деца със специални образователни потребности (СОП).


Доц. Ковачева обръща внимание, че в сигналите си родителите посочват, че в ситуацията на извънредни мерки и физическо ограничаване на движението, най-много страдат децата с увреждания, с образователни затруднения и поведенчески проблеми. „Голяма част от тези деца са свикнали с ежедневните рутинни занимания, като посещение на социални услуги в общността, рехабилитация и работа с ресурсните учители. Сега обаче те са затворени в домовете си, като това се отразява на тяхното психично състояние и води до регрес в знанията и уменията, които са изградили“, пише омбудсманът.


В жалбите си до омбудсмана родителите настояват да бъдат предприети специални мерки за физическата активност на децата на открито, което особено при децата от аутистичния спектър ще помогне за овладяване на агресивни прояви и за намаляване на нервното напрежение. Предлагат се мерки за създаване на „детски зелени коридори“, като в определени часове децата да могат да посещават парковете или детските площадки, при спазване на всички мерки за лична безопасност, което намирам за разумно по отношение на  съхраняване на детската психика и здраве.


В писмото си до образователния министър доц. Ковачева обръща внимание и за качеството на ресурсното образование в условията на извънредното положение.


„Голяма част от тези деца са свикнали с ежедневните рутинни занимания, като посещение на социални услуги в общността, рехабилитация и работа с ресурсните учители. Сега обаче те са затворени в домовете си, като това се отразява на тяхното психично състояние и води до регрес в знанията и уменията, които са изградили. В повечето случаи работата с ресурсните учители остава като единствена възможност и алтернатива за децата със СОП. Някои от родителите обаче смятат, че не е създадена достатъчно добра организация на ресурсно подпомагане, като на децата се поставят единствено задачи по електронните пощи. Обръща се внимание на необходимостта от увеличаване на часовете с ресурсните учители, както и осигуряване на по-добра комуникация с родителите“, пише омбудсманът и задава следните въпроси на министъра на образованието Красимир Вълчев:


-    Каква организация е създадена от Министерството на образованието и науката при ситуация на извънредно положение за осигуряване на равнопоставените възможности за децата със СОП да получат качествена ресурсна подкрепа за приобщаващо образование?


-        Как е адаптирана дейността за образование и работа с децата със СОП в домашни условия?


-      Технически осигурени ли са ресурсните учители за адекватна и пълноценна работа с децата и какви платформи използват за работа с децата?


-       Какъв процент от децата са обхванати от онлайн-ресурсно подпомагане и има ли нови форми, въведени за работа с тях в периода на здравната криза?


-         Как се работи с деца със СОП, които нямат достъп до техническо средство в дома си или интернет?


-      Има ли възможност за увеличение на часовете за ресурсно подпомагане, което в някаква степен да помогне за компенсиране на обичайните активности на децата със СОП?


-     Как се проучва мнението на родителите на деца със СОП и как то се отчита при планиране на допълнителните учебни ресурси?


-      Какви възможности има за работа с деца със СОП, които са в предучилищно образование и има ли адаптирани указания за тях?


„Като обществен защитник смятам, че в подобен момент на криза трябва да държим под особено внимание правата и интересите на децата от уязвимите групи, да не се допуска децата да регресират в своето развитие. Това налага  извършване в спешен порядък на анализ на рисковете за децата със СОП и планиране на специални мерки за  грижа, както и включване на още ресурси за подкрепа“, посочва омбудсманът Диана Ковачева.  


            Препоръката тук