Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева в писмо до КЕВР: Гражданите да платят за парно след преизчисление на мартенските сметки

Омбудсманът Диана Ковачева в писмо до КЕВР: Гражданите да платят за парно след преизчисление на мартенските сметки

22 април 2020 г.         
   Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по повод десетки жалби на граждани за неоснователно, по техните сигнали, завишени сметки за м. март 2020 г., начислени от „Топлофикация София“ ЕАД.


В писмото си общественият посредник настоява в условията на основателни съмнения за неправилно изчислени прогнозни сметки, както и в извънредната ситуация, при която хората имат обективни затруднения да плащат битовите си сметки, КЕВР да даде възможност на потребителите да заплатят сметките за парно за м. март едва след като те бъдат изчислени правилно, като в кратки срокове информира гражданите за своето решение.


       „Рязкото увеличение на мартенските сметки за топлинна енергия е некоректно и неразбираемо и предвид факта, че сметките през отоплителния период са прогнозни – на база потребено количество топлинна енергия за отопление за предходния отчетен период“, категорична е доц. Ковачева.


„Очаквам от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде извършена обективна и безпристрастна проверка, както и да ме уведомите за резултатите от нея“, пише омбудсманът и допълва, че „с оглед правомощията на омбудсмана отправям препоръка да информирате по ясен и разбираем начин обществеността за направените констатации, като при установяване на нарушения на нормативната уредба, касаеща формирането на задълженията за топлинна енергия, да предприемете незабавни действия за недопускане в бъдеще на подобни случаи“.      Препоръката тук
      Във втора препоръка до КЕВР, омбудсманът Диана Ковачева обърна внимание, че липсват изходни данни в заявленията за ценови предложения на електроснабдителните и електроразпределителни дружества у нас за периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. Това на практика се явява нарушение на Закона за енергетиката.      „Смятам за необходимо да подчертая, че липсата на изходни данни представлява нарушение на разпоредбата на чл.15, ал. 2 от Закона за енергетиката, съгласно която Комисията за енергийно и водно регулиране има вменено императивно задължение да публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни“, пише омбудсманът в писмо до председателя на КЕВР.

       Доц. Ковачева подчертава още, че докато ценовите предложения и показателите за качество са видими в заявлението на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, то в останалите енергийни дружества тези данни са заличени, а в някои дори липсват.       

      „Като отчитам, че някои данни представляват търговска и служебна тайна, недоумение буди липсата на данни на дружества за ценовите им предложения, както и данните за изпълнение на показателите за качество, на което бе обърнато внимание по-горе“, аргументира се омбудсманът и настоява
КЕВР да даде отговор за липсата на изходните данни.

Препоръката тук