Омбудсманът Диана Ковачева: Законът за домашно насилие трябва да влезе в парламента

Омбудсманът Диана Ковачева настоя за незабавното внасяне в Народното събрание на готовия проект на Закона за защита от домашно насилие. Това стана на среща, организирана от правосъдния министър Надежда Йорданова, с институциите и неправителствените организации, работили по неговото изготвяне. В срещата участваха още началникът на кабинета на преми

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът пита МВР как упражнява контрол върху служителите си за осигуряването на съдебен контрол при следенето на мобилните ни данни при карантина

Омбудсманът пита МВР как упражнява контрол върху служителите си за осигуряването на съдебен контрол при следенето на мобилните ни данни при карантина
23 април 2020 г.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до министъра на вътрешните работи Младен Маринов по повод измененията в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), въведени чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, чрез които се дава възможност на органите на МВР да искат информация за поставен под задължителна изолация и болнично лечение гражданин директно от мобилните оператори, които от своя страна следва да предоставят исканата информация „незабавно“.


„При поискването на тази информация по време на извънредното положение обаче, властите не са длъжни да доказват, че човекът, за когото искат трафични данни, наистина е поставен под карантина. Не е предвидено и съд да разрешава предоставянето на данните, както е в останалите случаи, т.е. да се осъществява предварителен съдебен контрол“, обръща внимание омбудсманът.


„Законът предвижда последващ съдебен контрол, както е в случаите за предотвратяване на терористични нападения (чл. 251г, ал. 2 от ЗЕС). Следователно, едва след като МВР получи информацията, районните съдилища могат да преценят дали искането е било основателно“, подчертава доц. Ковачева и допълва, че при така регламентираната процедура по ЗЕС, след като органът, отправил искане за достъп, контактува директно с предприятието, предоставило незабавно данните, законодателят не е предвидил осъществяване на контрол за това дали действително е направено искане за разрешение от съда за всеки отделен случай, както и дали това се е осъществило в срок от 24 часа.


„Предвид горното, обръщам внимание на факта, че съхраняването на трафичните данни и тяхното използване по начина и със средствата, уредени от закона, макар и да преследва легитимна законна цел в обществен интерес, би могло да наруши права на гражданите, тъй като по своята същност представлява намеса в личния им живот. Във връзка с това, се обръщам към Вас с искане да ми предоставите информация какви мерки сте предприели за осъществяване на контрол върху оправомощените органи на МВР да изпълняват задължението си да сезират районния съд за упражняване на контрол във всеки конкретен случай в рамките на 24 часа след поискване от мобилния оператор да им предостави трафични данни“, завършва омбудсманът писмото си до министър Маринов.


             Писмото тук: