Омбудсманът Диана Ковачева: Законът за домашно насилие трябва да влезе в парламента

Омбудсманът Диана Ковачева настоя за незабавното внасяне в Народното събрание на готовия проект на Закона за защита от домашно насилие. Това стана на среща, организирана от правосъдния министър Надежда Йорданова, с институциите и неправителствените организации, работили по неговото изготвяне. В срещата участваха още началникът на кабинета на преми

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева поиска по-достъпна и ясна информация за мерките по време на пандемията

Омбудсманът Диана Ковачева поиска по-достъпна и ясна информация за мерките по време на пандемията
24 април 2020 г.
     Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на икономиката Емил Караниколов заради жалби на граждани, в които сигнализират, че липсва публично достъпва информация за предвидените, в периода на извънредно положение, от икономическото ведомство политики и мерки в подкрепа на бизнеса - самоосигуряващите се лица, търговците, хората със свободни професии, земеделски производители и пр.

        „За да достигне информацията за планираните от Вашето министерство мерки до хората, които ще могат да се ползват от тях, се обръщам към Вас с препоръка публично да представите, чрез различни информационни канали, планираните от Вас мерки за подпомагане на бизнеса“, пише омбудсманът и допълва, че в интерес на гражданите ще бъде да се оповестят и кои мерки за подкрепа ще се финансират чрез републиканския бюджет, кои - чрез средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други публични средства.

     Доц. Ковачева посочва, че така гражданите, за които се предвиждат подкрепящи мерки, ще имат предварителна информация за условията, на които те следва да отговарят, за да кандидатстват от момента, в който това стане възможно. 

     „Всички те пишат, че се е наложило, в изпълнение на наложените противоепидемични мерки, да преустановят работата си, или в най-добрия случай дейността им е със силно намалял обем. Независимо от това, те, като търговци или като самоосигуряващи се лица, са длъжни да заплащат данъци, да покриват месечни осигурителни вноски, а някои от тях и да обслужват кредити, да заплащат наеми, лизинги за техника или автомобили“, аргументира тезата си Диана Ковачева.

       Омбудсманът обръща внимание, че към институцията за съдействие са се обърнали още от Синдиката на самонаетите и неформалните работници, адвокатите към Адвокатска колегия Благоевград и други категории лица, които засегнати от кризата също очакват държавата да им помогне.

       „От адресираните до мен жалби се налага изводът, че много от тези групи не очакват държавата да ги подпомогне с мерки, подобни на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Те очакват да се предостави възможност за отсрочване или разсрочване на задълженията им към държавата, да имат възможност за отпускане на преференциални кредити или други мерки, съобразени с естеството им на дейност или необходимостта им от подкрепа“, подчертава още общественият защитник.

        Препоръката до МИ тук


      Междувременно вчера омбудсманът Диана Ковачева изпрати още една препоръка - до социалното министерство, в която настоя потребителите на социални услуги да не заплащат такси в ситуация на извънредно положение. Причината е, че хората с увреждания се ползват само с дистанционна подкрепа, т.е. заниманията им в дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция реално са неприсъствени.

       „Важно е да се отбележи, че несъбирането на таксите в периода на извънредното положение, няма да накърни правата и интересите на персонала в услугите и те ще продължат да получават своите трудови възнаграждения, поради това, че таксите се използват само за заплащане на разходи, направени за самия потребител - като разходи за хигиенни материали, за консумативи и за храна, които те очевидно сега не получават. В случая събирането на такси поставя в риск доставчиците на услугите, единствено от гледна точка на факта, че с дадените формални указания те са принуждавани да извършват действия, които са незаконосъобразни и които биха довели до сериозни последици при последващите проверки от контролните органи. Не на последно място, е възможно самите потребители да си потърсят правата по съдебен ред за събраните им такси“, аргументира тезата си омбудсманът.

       В резултат още вчера стана ясно, че МТСП ще подготви правителствено постановление за отпадането на такси за социални услуги за хора с увреждания докато трае извънредното положение.

        Препоръката до МТСП тук