Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Новини

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева внесе в парламента Годишния доклад за 2019 г. на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева внесе в парламента Годишния доклад за 2019 г. на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания


29 май 2020 г.


Омбудсманът Диана Ковачева днес внесе в Народното събрание Годишния доклад за дейността на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания (ЗХУ).


Омбудсманът е председател на мониторинговия орган, създаден, за да осъществява наблюдение върху политиките у нас, прилагани за защита правата на хората с увреждания, както и да съблюдава изпълнението на Конвенцията на ООН за хората с увреждания.


Съгласно определените правила в ЗХУ (чл. 16, ал. 2) и Правилника за дейност и организация на Съвета (чл. 18. ал. 1), ежегодно до 31 май, председателят му трябва да представи в Народното събрание доклад за работата, включващ реализираните дейности, постигнатите резултати и степента на изпълнение на годишната програма.


Първият доклад представя публично процедурата по конституиране на мониторинговия орган и определянето на неговите членове. Описва организацията на дейност, приоритетите, проведените заседания и набелязаните мерки, които имат най-пряко отражение върху живота на хората с увреждания в България. 


„Съветът направи една от най-важните стъпки за изграждането на необходимия капацитет за наблюдение по прилагане Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания чрез организирания и проведен семинар с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Семинарът поставя началото на процеса по изработване на индикаторите за наблюдение, чрез които да бъдат провеждани обективни изследвания и задълбочен анализ на ситуацията с правата и интересите на хората с увреждания и техните семейства в България“, пише в Доклада на Съвета.


В заключението докладът поставя акцент върху активното изграждане на необходимия капацитет за наблюдение прилагането на Конвенцията, като се търси диалог и сътрудничество с хората с увреждания и техните организации, отговорните институции и всички заинтересовани страни.  


Годишен доклад за дейността на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания ТУК