Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

След подписка до Омбудсмана: Диана Ковачева с препоръка до МРРБ и областния управител на Перник за спешни мерки срещу водна криза и в Радомир

След подписка до Омбудсмана: Диана Ковачева с препоръка до МРРБ и областния управител на Перник за спешни мерки срещу водна криза и в Радомир
19 юни 2020 г.
      Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и до областния управител на Перник и председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК - Перник, инж. Емил Костадинов, в която обръща внимание, че 300 души от Радомир я сезират за остър проблем с водата. 

Жители на кв. „Гърлянци“ са силно обезпокоени, защото от 21 май т.г. са на воден режим и до чешмите им достига вода само в интервала от 15 до 22 часа, но ако кризата се задълбочи, има реална опасност този режим да бъде променен.


Те настояват за възстановяване на аварийното водоподаване от помпена станция "Крапец", което след водното бедствие в Перник е било преустановено през м. ноември 2019 г. от контролните органи, поради неправомерно ползване на водоизточника. На 11 юни 2020 г. кметът на Община Радомир е поискал от министъра на околната среда и водите възстановяването на аварийното водоподаване към гр. Радомир от каптаж „Врелото“, посредством помпената станция „Крапец“.


          „В публично обявена позиция от 17.06.2020 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) посочва, че срокът за преоформяне на Разрешително № 0265/04.05.2001 г. за водоснабдяване на община Радомир е изтекъл още към 2004 г. Град Радомир и няколко села в общината се водоснабдяват без разрешителни от водоизточници: „Гърляница“, „Рестова глава“, „Опалово“, „Извора“ и още 20 други. Няма и действащо разрешително за водовземане от карстов извор „Врелото“ за резервно водоснабдяване на града. От МОСВ се набляга и на факта, че каптаж „Врелото“ е един от основните водоизточници, които захранват язовир „Студена“, поради което, преди да се предприемат действия за разрешаване на водовземане от него за резервно водоснабдяване на гр. Радомир, следва да има изразено съгласие от кмета и общинския съвет на Община Перник, както и на областния управител на област Перник“, обобщава омбудсманът.


Ковачева припомня, че на 17 юни 2020 г. жители на гр. Радомир са организирали протест, на който управителят на „ВиК“ ООД гр. Перник е заявил, че количеството вода от извор „Врелото“, ползвано от потребителите в Радомир за една година, се равнява на потребената вода от гражданите на Перник за две седмици и ако се възстанови подаването на вода към помпена станция „Крапец“, ще бъде гарантирано нормалното водоподаване към гр. Радомир, без да се поставя в риск водната обезпеченост на Перник.


„Изнесените данни от МОСВ създават впечатление, че години наред компетентните органи са проявявали бездействие по отношение подновяване разрешителните за водовземане за питейно битово водоснабдяване. Не са реализирани и ефективни мерки за разработване на нови водоизточници. Всичко това води до все по-задълбочаващ се проблем с водоснабдителната услуга. Гражданите остават с впечатление, че институциите не търсят цялостно решение на водната криза в област Перник, а реализират частични мерки, с които временно преодоляват даден проблем, за сметка на възникването на нов“, категорична е Диана Ковачева.


Тя настоява компетентните органи спешно да потърсят и предложат конкретни варианти за преодоляване на водната криза в Радомир и региона. Според нея са необходими комплексни действия за намиране на балансирано решение, което да гарантира правото на равноправен достъп до водоснабдителна услуга на всички клиенти на ВиК - Перник.

           Препоръката тук