Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева насрочи публично изслушване на номинираните кандидати за заместник-омбудсман

Омбудсманът Диана Ковачева насрочи публично изслушване на номинираните кандидати за заместник-омбудсман

7 юли 2020 г.


В изпълнение на принципите за добро и прозрачно управление омбудсманът Диана Ковачева насрочи публично изслушване на номинираните кандидати за заместник-омбудсман, което ще се проведе утре, 8 юли 2020 г., от 14.30 часа в сградата на институцията – гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22.


      Решението за насрочването тук: www.ombudsman.bg/pictures/Решение%2080-243_.pdf


Изслушването ще се излъчва в реално време в YouTube: https://youtu.be/hLKBtFqOZPo 


В хода на процедурата, открита от омбудсмана, предложения имаха възможност да направят юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Предложенията се внасяха в писмена форма в администрацията на адрес или по имейл в 7-дневен срок от деня на публикуването на Процедурните правила - 24 юни 2020 г., на официалната интернет страница на омбудсмана - www.ombudsman.bg.


До изтичането на крайния срок – 1 юли 2020 г., в деловодството на институцията постъпиха три кандидатури от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, една от които впоследствие бе оттеглена.


Утре публично ще бъдат изслушани кандидатурите на г-н Милко Недялков Недялков, предложен от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и на г-жа Елена Николова Чернева – Маркова, предложена от Съюза на юристите в България, Български адвокати за правата на човека,  Сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола", Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Център за изследване на демокрацията.


Подробности за процедурата тук: https://www.ombudsman.bg/faq/230


 


С цел спазване на всички изисквания, свързани с извънредната епидемична обстановка, в сградата на институцията на омбудсмана и в залата на публичното изслушване, е необходимо да се носят предпазни маски /защитен шлем или шал/. При влизане в институцията ще се измерва температурата, осигурени са средства за дезинфекция, както и маски. Създадени са условия за спазване на необходимата физическа дистанция при изслушването.