Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Новини

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева настоява за строг ред и контрол при прехвърлянето и извънсъдебното събиране на дълговете

Омбудсманът Диана Ковачева настоява за строг ред и контрол при прехвърлянето и извънсъдебното събиране на дълговете
14 юли 2020 г.

     Омбудсманът Диана Ковачева взе участие в заседанието на работната група към правосъдното министерство, която има задачата да предложи правна рамка на дейността на т. нар. колекторски дружества. на кредитодателите, осъществяващи дейност извън регулацията на БНБ и на дружествата, предоставящи бързи кредити.

       Предлаганите промени са в шест закона  - за защита на потребителите, за кредитите за недвижими имоти на потребители, за кредитните институции, за ограничаване на плащанията в брой, за потребителския кредит, както и промени в Гражданския процесуален кодекс.
         Темата за ограничаване правомощията на колекторите е приоритет в работата на институцията, което личи от многобройните активности. Последно, през м. юни доц. Ковачева  изпрати подробна информация и анализ до председателя на парламента Цвета Караянчева и председателката на правната комисия Анна Александрова във връзка с многобройните жалби на граждани, които се оплакват от тормоза, оказван им от фирмите за събиране на вземания (колекторите) и фирмите за бързи кредити.

       В анализа на жалбите до институцията омбудсманът разписа и конкретни предложения и посочи подробна съдебна практика – стабилна база, върху която депутатите да стъпят, за да сложат ред в дейността на колекторите и фирмите за бързи кредити, в подкрепа на гражданите.

 


 


Писмото с предложенията тук: https://www.ombudsman.bg/pictures/Letter_NS.p


        Миналата седмица доц. Диана Ковачева изпрати и становището си до работната група в МП, ангажирана с изготвянето на правната рамка.

        Становището тук
        При участието си днес в заседанието Ковачева подчерта, че институцията на омбудсмана подкрепя измененията в законите, но изрично акцентира на контрола, който трябва да бъде упражняван от Комисията за защита на потребителите.

И още, че:


·                Все още няма яснота дали законопроектът се отнася само за вземанията по потребителски кредити или за всички вземания, които произтичат от договор, чиято страна е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП);


·                Съобразено е изложеното в повечето от становищата по проекта, включително в това на омбудсмана, че съгласието на потребителя се предоставя изрично чрез отделна клауза в договора;


·                Подкрепя предвидените изменения и в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, защото, както отбелязва в становището си, Законът за потребителския кредит не се отнася за договори за кредит или договори за посредничество за предоставяне на кредит, които са обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот;


·                Съгласна е със замяната на термина „първоначалния кредитор“ с „предишния кредитор“ в съответствие с разпоредбите на ЗЗД относно цесията и за повече яснота в случаите, когото вземането се прехвърля повече от веднъж;


·                Съобразено е и изложеното в становището с оглед на най-честите оплаквания на граждани, като в чл. 148ж е въведена забрана новият кредитор да начислява такси, неустойки, санкции или лихви, които не са предвидени в договор. Подкрепя и предвидената санкция за неспазването на тази забрана;


·                По отношение на разпоредбите относно регистъра по чл. 3а от ЗКИ, отбеляза, че дава възможност за регистриране и на действащи към момента колекторски фирми, които не фигурират в регистъра, но намира за необходимо да се обсъди и постъпилото днес становище на БНБ по този въпрос.


·                Подкрепя отпадането на инцидентното прехвърляне, доколкото поради неяснотата си би могло да породи противоречива практика при прилагането на разпоредбата, а и заобикаляне на закона;


·                Съгласна е и с изричната разпоредба на чл. 148д прехвърлянето да не породи действие по отношение на потребителя и трети лица, ако е в нарушение на новосъздадените норми.


            Видео от заседанието на работната група тук: https://youtu.be/J28-BnUu5OM