Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът в становище до НС: Неприемливо е ЧСИ да имат квазисъдебни функции

Омбудсманът в становище до НС: Неприемливо е ЧСИ да имат квазисъдебни функции
10 септември 2020 г.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до правната комисия в парламента във връзка с предлаганите промени в Гражданския процесуален кодекс. 


„Чрез процедурата за доброволно събиране на вземания, които не са минали през съд, на съдебните изпълнители се предоставят квазисъдебни и квазимедиаторски функции, което е неприемливо“, заявява в становището си Диана Ковачева.


Тя напомня, че кредиторът би могъл да изпрати нотариална покана на длъжника. „А и съгласно действащата разпоредба на чл. 18, ал. 5 от Закона за частните съдебни изпълнители и към момента частният съдебен изпълнител може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения, а по разпореждане на съда – съобщения и призовки по граждански дела“, категорична е доц. Ковачева.


В становището си тя посочва още като проблем това, че не се предвижда съдебният изпълнител да извършва проверка на дълга. Но определя като „особено притеснително, че се допуска към искането да се прилага копие от документа, удостоверяваш, вземането, ако „кредиторът“ има такъв. „Горното означава, че всяко лице, претендиращо да е кредитор, би могло да подаде такова искане до съдебен изпълнител и да поиска събиране на вземане, за което не разполага с какъвто и да било документ, или на практика се допуска процедурата да стартира на основание на твърдение, неподкрепено с доказателства“, подчертава омбудсманът.


Становището тук