Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева към топлофикация: Оправете фактурите, информацията е в насипно състояние

Омбудсманът Диана Ковачева към топлофикация: Оправете фактурите, информацията е в насипно състояние

16 септември 2020 г.


    Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до столичната топлофикация с настояване да бъде оптимизирана информацията в съобщенията за фактура, така че на клиентите да е пределно ясно колко точно дължат, какви суми дружеството прихваща и какви връща с изравнителните сметки.

       Препоръката е в резултат на стотици жалби, свързани с обслужването от „Топлофикация София“ ЕАД и начислените сметки за отоплителен сезон 2019-2020 г.


     „Абсолютно объркващи са разликите между окончателните съобщения към фактурите и изравнителните сметки, които хората получават. Информацията е в насипно състояние. Те не могат да разберат какво пише във фактурите. Драстично се нарушава Директивата за енергийна ефективност, в която се казва, че трябва да е бъде ясно, включително и с графики“, каза по-рано през деня по БТВ доц. Ковачева.


      „Гражданите изобщо не могат да разберат какво има да плащат. „Топлофикация“ не издава фактури, а съобщения към фактури и това е един от въпросите, които също поставям в препоръката си към дружеството. Настоявам за предоставянето на такава, защото там има крайна сума – тотал, ясно е какво плащаш. Вчера с граждани, които искаха да си получат фактурите, се опитахме да ги поискаме от „Топлофикация“, но ни беше отказано с претекст, че не са юридически лица. В същото време, предоставянето им не е проблем за останалите топлофикации в страната“, посочи омбудсманът.  


      Днес доц. Ковачева ще присъства на изслушването на „Топлофикация – София“ в Комисията по енергетика в парламента, където ще постави въпросите на гражданите, синтезирани в препоръката си до ръководството на столичното дружество:


1/ Неясен и неразбираем вид на съобщенията към годишните фактури за отоплителния сезон 2019-2020 г. Информацията не е подредена хронологично, няма последователност.


Един от използваните формати не отчита авансовите плащания през годината и обърква гражданите, като води до усещане за хаос в сметките.


Потребителите са засипани с данни за показания на различни видове уреди, корекционни коефициенти и даже сума за топлинно счетоводство за бъдещ период, за която не е ясно кога следва да бъде платена.


2/ В съобщенията, които „Топлофикация София“ ЕАД изпраща на гражданите, не се посочва ясно окончателната сума за плащане от потребителя или окончателната сума за получаване от него.


3/ В десетки случаи хората установяват необяснимо разминаване между числата, отбелязани в индивидуалните изравнителни сметки от топлинните счетоводители и данните, отразени в съобщенията от „Топлофикация София“ ЕАД по общата фактура.


4/ При по-мека зима и при по-ниски цени на природния газ изравнителните сметки са увеличени значително в сравнение с предишния сезон - даже и в сгради с предприети мерки за енергийна ефективност. Докато за високите мартенски сметки обяснението беше, че са формирани въз основа на прогнозно потребление, сега сумите би трябвало да са изчислени въз основа на реалното отчитане на уредите.


5/ Не е ясно по каква причина „Топлофикация София“ ЕАД започна да прихваща сумите за възстановяване още от сметките за месец юни, в разрез с изискването на Закона за енергетиката, без да изчака изравнителните сметки за отоплителния сезон.


6/ Плащането на равни месечни вноски също се оказа сериозен проблем. В някои случаи се съобщава за поискани големи суми за доплащане при положение, че топлинният счетоводител е информирал за надвнесени от потребителя средства.


7/ Изравнителни сметки са получени след срока за рекламации или даже изобщо не са получени, като така гражданите са били напълно лишени от възможността да подадат възражения и да поискат корекции в нормативно определения срок.


8/ „Топлофикация София“ ЕАД не предоставя на битовите клиенти фактури за тяхното действително потребление. Вместо това те получават съобщения към фактури с посочени номера. При поискване са уведомявани, че не може да им бъде издадена фактура, тъй като са битови клиенти. За сравнение топлофикациите в Пловдив, Плевен, Велико Търново и други не само издават, но и предоставят фактури на своите битови клиенти.


Не е изпълнено и едно от минималните изисквания по Директивата, а именно крайните клиенти да получават сравнение на своето енергийно потребление с потреблението за същия период през предходната година - за предпочитане представено графично.


„С оглед на изложеното, становището ми като омбудсман е, че правата и интересите на клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД са нарушени и на основание Закона за омбудсмана се обръщам към Вас със следните препоръки:


„Топлофикация София“ ЕАД да изпраща на битовите си клиенти фактури най-малко веднъж годишно.


Да бъде оптимизирана информацията в съобщенията към фактурите и сметките от „Топлофикация София“ ЕАД, така че тя да се предоставя по ясен и разбираем начин, като недвусмислено се посочва и актуалната дължима сума.


На сайта на дружеството да бъдат публикувани разяснения на достъпен език към образеца на съобщение към общата фактура=


Очаквам да ме информирате съществува ли технически проблем с билинг системата на „Топлофикация София“ ЕАД, който е довел до хаос в информацията при плащанията на равни месечни вноски, както и има ли проблем с изчисляването на окончателно дължимите суми от гражданите“, пише в препоръката си омбудсманът.


Препоръката тук 


По-късно пред депутатите в парламента омбудсманът отново постави остро въпроса за неясната информация в съобщенията за фактура, която клиентите на столичната топлофикация получават всеки месец. Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Александър Александров съобщи, че е създадена работна група, която ще обсъди начина, по който изглеждат фактурите. Омбудсманът изрази надежда, че тази работна група няма да бъде както всяка друга и наистина да свърши работа, т.е. да оптимизирана информацията. „Тук не става въпрос тя да бъде опростена, няма нужда хората да бъдат подценявани. Става въпрос за това - информацията да бъде поднесена по ясен начин, така че когато погледне съобщението си от „Топлофикация,“ човек да е наясно какво точно трябва да плати“, категорична бе доц. Ковачева.


В препоръката си до ръководството на дружеството и пред депутатите тя обърна сериозно внимание и на факта, че в много от жалбите на гражданите се посочва, че съобщенията към фактурите за изравнителните сметки са получени през септември и така на практика те не са могли да ги обжалват, тъй като срокът за това изтече в края на август. На заседанието стана ясно, че този срок ще бъде удължен до края на м. септември.


         Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ отговори на омбудсмана и защо гражданите не получават фактури, а само съобщение към тях.  „Причината да настоявам за това е, че във фактурите ясно се вижда тоталът на задължението и реквизитите са разбираеми. Такива издават всички останали топлофикации в страната“, отново подчерта омбудсманът.  В отговор г-н Александров пое ангажимент да направи проверка и увери, че всеки абонат на дружеството може да получи фактура при поискване.


Видео от заседанието тук: https://youtu.be/KeDhLjVTdS0