Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Депутатите приеха в пленарна зала доклада на Омбудсмана за дейността на институцията през 2019 г.

Депутатите приеха в пленарна зала доклада на Омбудсмана за дейността на институцията през 2019 г.
24 септември 2020 г.

Със 152 гласа „за“, 1 „въздържал се“ и нито един „против“ народните представители приеха днес в пленарната зала Годишния доклад за дейността на институцията на омбудсмана през 2019 г.


 „2019 г. беше важна за омбудсмана, защото бяхме акредитирани с най-високия правозащитен Статут „А“ от ООН, който ни дава възможност да защитаваме българските граждани от най-високата правозащитна международна трибуна – тази на ООН. Този статут беше даден на омбудсмана не само заради работата ни, не само заради това, че Вие през 2018 г. променихте Закона за омбудсмана и го приведохте в съответствие със стандартите на ООН, но и защото омбудсманът разполага с един изключително широк конституционен мандат, който му предоставя сега действащата Конституция“, подчерта доц. Диана Ковачева.


Тя отчете, че през 2019 г. близо 50 000 души са потърсили съдействие от омбудсмана, писмените жалби са били близо 13 000, като 22 000 души са се обърнали с подписки към институцията по различни важни проблеми.


„5 пъти сезирахме Конституционния съд, 4 пъти поискахме тълкувателни решения от върховните съдилища, внесохме 13 законодателни инициативи и становища, организирахме 32 кръгли маси, от които само 6 по темата за мръсния въздух. Седемнайсет национални кампании, сред които и за двойния стандарт при храните“, посочи омбудсманът.


Особен акцент в изказването на Диана Ковачева бе работата на институцията в условията на COVID-19. Тя подчерта, че омбудсманът не е спирал работа нито за ден. „Ние направихме повече от това да сме близо до хората. Всички мобилни телефони на нашите експерти и сега са на сайта на институцията, за да може гражданите да се свързват по-лесно с нас, организирахме онлайн приемни и срещи."


По думите й за първите 2 месеца на пандемията жалбите са скочили с 30%, като за половин година те са станали 7 000, а изпратените препоръки до различни органи са 1 767 бр.


„Хората останаха без работа и доходи. Те се оплакват от нарушения на трудовите и социалните си права, от неправомерни действия на частноправни субекти, от колекторски фирми, фирми за бързи кредити, ЧСИ, от нарушения на правата в здравеопазването и образованието“, обобщи накратко проблемите омбудсманът.


Особено внимание доц. Ковачева обърна на дигиталната бедност и дигиталното изключване и постави въпроса за равния достъп на децата до качествено и безплатно образование в условията на COVID - 19.

          Приоритетите, които омбудсманът открои през настоящата година, са защита правата на гражданите в извънредна ситуация, с подчертано внимание към лицата от уязвими групи, защита на социалните и икономически права на гражданите, защита от монополите, в изпълнителното производство и при свръхзадлъжнялост, защита на правата на жените и децата и прокарване на законодателни мерки, свързани с домашното насилие.

Статистиката и акцентите в работата на омбудсмана в презентацията тук 

Видео I тук: https://youtu.be/ZovQQYKKNsg


Видео II тук: https://youtu.be/-TVOmGC5L7Y