16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева и Съветът за наблюдение: Медицинската експертиза да не е водеща при подкрепата за хората с увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева и Съветът за наблюдение: Медицинската експертиза да не е водеща при подкрепата за хората с увреждания
19 октомври 2020 г.
         Омбудсманът Диана Ковачева проведе редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания, което заради противоепидемичната обстановка се проведе онлайн и на място в институцията.
      Членовете на Съвета взеха решение да изпратят становище по проекта за изменение на проекта за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, изготвено от омбудсмана, с добавени предложенията от членовете на Съвета.

         Омбудсманът посочи проблемни текстове в новия проект, като подчерта, че индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания, която е предвидена да отпадне за определени видове подкрепа, е изискване на Конвенцията на ООН за хората с увреждания /КПХУ/. „Необходимо е не да отпадне, а да бъдат положени усилия за нейното оптимизиране с цел облекчаване на административната тежест“, категорична бе доц. Ковачева.

        Тя допълни, че е добре да се ограничи тежестта на медицинската експертиза при отпускането на различни видове помощи, защото хората с увреждания се чувстват притеснени от забавянето, което не е целта на индивидуалната оценка.        Становището на омбудсмана за месечната финансова подкрепа при пожизнено експертно решение е, че следва да се отпуска и изплаща така, както се отпускат и изплащат пенсиите по Кодекса за социално осигуряване при пожизнени експертни решения, а не хората да бъдат затруднявани.

         По време на Съвета бяха обсъдени и проблемите с несправедливото групиране на правоимащите граждани по сега действащата разпоредба на чл. 70, т. 3-5 от Закон за хората с увреждания. Така например, военноинвалидите, с право на чужда помощ, хората с наследствена пенсия и с право на чужда помощ и др. са ощетени от размера на получаваната към момента месечна финансова подкрепа.

         Членовете на Съвета реагираха остро срещу предложението на социалното министерство за отлагане на преобразуването на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция за хората с увреждания.

        Според членовете на Съвета за наблюдение въпросът със статута на Агенцията и особено за нейните функции е важен за политиките за хората с увреждания и за осигуряването на техните права, затова препоръчват предложеният нов срок да бъде изпълнен и да се налага следващо отлагане – след 1 януари 2022 г.