Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Депутатите подкрепиха омбудсмана срещу свръхправомощията на ЧСИ

Депутатите подкрепиха омбудсмана срещу свръхправомощията на ЧСИ
28 октомври 2020 г.

Комисията по правни въпроси в Народното събрание подкрепи на второ четене становището на омбудсмана Диана Ковачева срещу свръхправомощията на частните съдебни изпълнители,  предложени с промени в ГПК.


Със седем  гласа „против“, девет „въздържал се“ и само два гласа „за“, депутатите отхвърлиха новите текстове.


По време на заседанието омбудсманът отново изложи позицията си срещу процедурата за доброволно събиране на вземания, които не са минали през съд, на съдебните изпълнители да се предоставят квазисъдебни и квазимедиаторски функции.


„Кредиторът би могъл да изпрати нотариална покана на длъжника. А и съгласно действащата разпоредба на чл. 18, ал. 5 от Закона за частните съдебни изпълнители и към момента частният съдебен изпълнител може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения,  по разпореждане на съда“, посочи доц. Ковачева.


Тя подчерта също, че сериозен проблем е и това, че не се предвижда съдебният изпълнител да извършва проверка на дълга. Особено притеснително е, че се допуска към искането да се прилага копие от документа, удостоверяващ вземането, ако „кредиторът“ има такъв. 


„Горното означава, че всяко лице, претендиращо да е кредитор, би могло да подаде такова искане до съдебен изпълнител и да поиска събиране на вземане, за което не разполага с какъвто и да било документ, или на практика се допуска процедурата да стартира на основание на твърдение, неподкрепено с доказателства“, допълни омбудсманът.


Цялото становище на омбудсмана, изпратено до правната комисия, може да видите тук: https://www.ombudsman.bg/pictures/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%93%D0%9F%D0%9A%20(2)(1).pdf


 


Видео от изказването тук: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1460214490856528&id=100006039721203