Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг
23 ноември 2020 г.

 


Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръки до регионалното министерство, областния управител на Търговище и министъра на околната среда и водите, в които настоява за своевременно подобряване качеството на водоснабдителната услуга в гр. Омуртаг и региона.


Повод за препоръките й става сигнал от жители на гр. Омуртаг, които алармират, че от десетки години са поставени на режимно водоподаване, но в последните месеци ситуацията с липсата на вода е станала нетърпима заради изключително тежкия режим на водоподаване към населеното място. На практика те получават вода веднъж в седмица, само за няколко часа.


„В условията на пандемия от коронавирус липсата на вода поставя в риск здравето и живота им. При направена справка на електронната страница на ВиК оператора бе установено, че за гр. Омуртаг от 02.11.2020 г. до изготвянето и изпълнението на проект за „воден цикъл“ на силно амортизираната вътрешна водопроводна мрежа е обявено режимно водоподаване, както следва: събота - 3 часа/през 21 часа - едната част на града; неделя - 3 часа / през 21 часа - едната част на града. В някои села в община Омуртаг пък вода въобще не се подава“, пише омбудсманът.


Доц. Ковачева посочва, че безпокойство буди липсата на конкретни срокове, в които се очаква да бъдат реализирани дейностите по рехабилитацията на водоснабдителната мрежа.


В писмото си до екоминистерството Диана Ковачева изтъква, че  „ВиК операторът вижда частично решение на проблема с включване на още един водоизточник край с. Кипнилово. Поради близкото му местоположение до довеждащия водопровод, включването му може да отнеме само 24 часа. По този начин в града може да се осигури вода през ден. За целта Община Омуртаг и ВиК операторът се подали искане до Министерство на околната среда и водите да разреши водовземане, но до момента нямат отговор.“


Омбудсманът се обръща и към МРРБ и припомня, че по Закона за водите, държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения, се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тя допълва още, че „ВиК“ ООД гр. Търговище е 51% държавна собственост, отново с принципал МРРБ. Освен това, обръща внимание, че когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, какъвто е случаят с „ВиК“ ООД гр. Търговище, управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциацията по ВиК (АВиК).


„Съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилника за организация на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, АВиК контролира изпълнението на задълженията на ВиК операторите, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите, реализирането на инвестиционната програма, изпълнението на договорните показатели за качество, както и другите задължения, предвидени в договора с ВиК оператора“, обобщава омбудсманът.
Препоръка към МРРБ и Област Търговище тук


Препоръка към МОСВ тук