Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Обръщение на омбудсмана Диана Ковачева по повод 3 декември – Международен ден на хората с увреждания

Обръщение на омбудсмана Диана Ковачева по повод 3 декември – Международен ден на хората с увреждания
3 декември 2020 г.

       От 1992 г. светът отбелязва Международния ден за хората с увреждания. Днешният ден обаче не е празник на хората с увреждания или еднодневна кампания, а след него хората с увреждания отново да бъдат изправени пред бариерите на  предизвикателствата и проблемите.

Целта на днешния ден е да насърчи разбирането на проблемите на хората с увреждания и да мобилизира подкрепа за достойнството, правата и благосъстоянието на хората с увреждания. Да се напомни, че само в процес на непрекъснат диалог, могат да се намерят адекватните отговори и ефективните решения на съществуващите затруднения и винаги да се извеждат на преден план възможностите, потребностите и интересите на гражданите с увреждания.
Тези стандарти и принципи трябва да имат особена сила и значимост днес, в периода на тежката социална и икономическа ситуация, предизвикана от пандемията с COVID-19. Коронавирусът нанесе и продължава да нанася сериозни удари върху всички сфери на обществения живот, като едни от най-засегнати са именно хората с увреждания и техните семейства. Пандемията има силен, диспропорционално негативен ефект върху уязвимите групи, тя е особено тежка за децата с увреждания, за самотно живеещите и възрастни хора с увреждания.


Съществуващите предразсъдъци относно потенциала на хората с увреждания, в съчетание с факта, че гражданите с увреждания са в рисковата група при заразяване и затрудненията на значителна част от работодателите в момента, оказват пагубно отражение върху възможностите за заетост на хората с увреждания. Липсата на достатъчно доходи създава предпоставки за влошаване на качеството на живот на гражданите с увреждания и до изпадането им в кризисна ситуация. Затова въздействието на пандемията е още по-тежко за хората с увреждания, защото ги поставя в трудни ситуации без право на избор.


  В институцията на националния омбудсман всеки ден постъпват десетки жалби, в които родители и близки на хора с увреждания поставят проблемите, които срещат те в ежедневието си: за децата със специални образователни потребности и правото им на качествен достъп до онлайн образование. Хората с увреждания търсят спешна подкрепа за живот, за  лекарства, за достъп до болнични заведения, до социални услуги, близки, които молят за надежда. Поставят се въпроси за затварянето на социалните услуги за хора с увреждания, което особено за децата, свикнали с ежедневните рутинни занимания, е предизвикателство. Всеки проблем и индивидуален случай е на моето внимание, но сигналите на гражданите очертават ясно необходимостта от реални интегрирани политики и ефективни мерки, надеждни данни и координация и сътрудничество с родителите и между институциите.


На всеки трети декември, във фокуса на общественото и институционално внимание, омбудсманът поставя различни групи от деца и хора с увреждания, осветява проблемите и бариерите, пред които те са изправени.  Децата и младите хора с интелектуални затруднения и правото им на труд и образование беше темата на 2019 г. Тази година жалбите и сигналите са свързани с новата образователна ситуация и правата на децата със специални образователни потребности.


На вниманието ми са въпросите за образованието на децата с дислексия и други образователни потребности, тревожи ме липсата на адаптирани и достатъчни учебни средства, ограничена ресурсна подкрепа на децата със СОП и възможности за обучение на родителите, както и липсата на специализиран софтуер и на технически средства, ненадежден интернет, особено в по-малките населени и отдалечени места.


Това изисква не само внимание, но и отношение към проблемите на децата и младите хора със специални образователни потребности. Приобщаването минава през достъпна обществена и образователна структура, през холистични подходи, основани на правата на детето, през среда, в която децата и младите хора с увреждания придобиват знания за живота и умения за социално развитие, така необходими за равното участие в образованието, получават помощ и подкрепа от съучениците си и менторство, достъп до технологии и развитие.


3 декември е важен ден от годината. Ден, в който ясно и високо трябва да напомним, че държавата ни, с ратификацията на Конвенцията за правата на хората с увреждания, пое ангажимента за защита на равните и неотменими права на хората с увреждания, за гарантиране на присъщото достойнство и ценност, както и за пълното възползване от техните права и свободи, без каквато и да е дискриминация. Ден, в който да поставим на вниманието на обществото и да повишим чувствителността към проблемите на хората с увреждания и да осъзнаем, че техните възможности са част от нашето развитие и сила като общество.