След три препоръки на омбудсмана гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

След три настойчиви препоръки на омбудсмана Диана Ковачева до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), гражданите на Перник най-сетне ще бъдат компенсирани заради честите аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошеното качество на топлоснабдителните услуги. Авариите оставиха хората без парно и топла вода в редица райони на града през

виж повече >

Новини

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът призова КЕВР да не допуска драстично повишение на цените за газоснабдяване в област Силистра

Омбудсманът призова КЕВР да не допуска драстично повишение  на цените за газоснабдяване в област Силистра
15 декември 2020 г.

Омбудсманът Диана Ковачева призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да не допуска значително увеличение на цената за снабдяване на гражданите с природен газ и на цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа на битовите клиенти в шест общини в област Силистра.


По време на обществено обсъждане днес в КЕВР беше разгледано заявление от „Ситигаз България“ за нови цени за периода 2021-2025 г. в общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово.


Диана Ковачева отбеляза, че газовото дружество предвижда смяна на базата на начисляване на цената за снабдяване с природен газ на битовите клиенти. Досега тази цена е 3,92 лв. на мегаватчас, а според проекта ще стане 5,57 лв. на клиент на месец. Според омбудсмана в доклада на КЕВР по заявлението липсва анализ и оценка на ефекта от тази промяна върху битовите клиенти.


Според прогноза на дружеството средното потребление на един битов клиент в региона през 2021 г. се очаква да бъде 11,652 мВтч за годината. При това количество по досегашната цена за снабдяване средно битовият клиент би платил за една година цена за снабдяване с природен газ 45,68 лв. За същия период по новата цена разходът ще бъде 66,84 лв., като увеличението е с 46%.


„Гражданите с основание очакват при толкова съществен ръст на цената за снабдяване да бъдат посочени причини и конкретна оценка от страна на регулатора за защитата на техните интереси“, подчерта Диана Ковачева по време на общественото обсъждане.


Също така за следващите пет години в региона на Силистра е предвидено и рязко увеличаване на цената за присъединяване на битови клиенти към газоразпределителната мрежа – от 280 лв. сега на 520 лв. за периода 2021-2025 г. или близо с 86%.


„Смятам за съществен пропуск липсата на оценка от страна на КЕВР за обосноваността на искането на „Ситигаз България“ ЕАД, както и отсъствието на ясно становище по въпроса дали одобряването на толкова рязко увеличение на цената за присъединяване отговаря на интересите на гражданите в региона“, заяви омбудсманът.


Тя допълни, че с цел гарантиране на интересите на гражданите, както и на националния интерес за създаване на икономически достъпни алтернативи на твърдите горива в бита, предлаганите драстични повишения на цената за снабдяване с природен газ на битови клиенти и на цената за присъединяване на битови клиенти в региона не бива да се допускат.


В тази връзка Диана Ковачева отправи препоръки КЕВР да аргументира промяната в начина на формиране на цената за снабдяване с природен газ за битовите клиенти и да отговори как са гарантирани интересите на потребителите във връзка с обсъжданите промени.


„Подкрепям очакванията на хиляди българи цените на природния газ по цялата верига на снабдяването да бъдат справедливи, икономически обосновани и отговарящи на качеството на обслужването“, изтъкна омбудсманът. 


Видео от участието на омбудсмана в заседанието тук: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1500464136831563&id=100006039721203

         Становището на омбудсмана до КЕВР тук