Омбудсманът Диана Ковачева подкрепи родителите срещу онлайн обучението

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до здравния и образователния министър във връзка с въведените нови противоепидемични мерки на територията на страната и преминаването за трета поредна година на учащи и студенти към онлайн обучение.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът, министърът на социалната политика и експерти анализираха къде в системата п(р)опадат децата в риск

Омбудсманът, министърът на социалната политика и експерти анализираха къде в системата п(р)опадат децата в риск
17 декември 2020 г.

За първите десет месеца на годината малко над 500 деца са настанени в социални услуги от резидентен тип, настанените деца в приемни семейства за същия период са 557, а тези в семействата на близки и роднини – 570. Данните на Агенцията за социално подпомагане представи зам.-министърката на социалната политика Адриана Стоименова по време на онлайн дискусия, организирана от омбудсмана Диана Ковачева на тема: „Къде в системата п(р)опадат децата в риск?“.


В срещата участва министърката на труда и социалната политика Деница Сачева, доц. Велина Тодорова -  зам.-председател на Комитета по правата на детето на ООН, Даниела Машева – зам.-главен прокурор на България, Албена Атанасова - зам.-кмет на Столична община, ръководството на АСП и ДАЗД,  прокурори, съдии, представители на УНИЦЕФ, ФИЦЕ - България, Национална мрежа за децата, фондациите „Лале“, „Лумос България“, „Конкордия“, „Мисия Криле“ – Ст. Загора, „Сийдър“, П.У.Л.С., сдруженията „Дете и пространство“, „Свят без граници“ „Нов път“ - Хайредин и др.  


Липсата на координация и сътрудничество между компетентните органи, пропуските в уменията на социалните работници, включително недостатъчните ресурси за подкрепа на семействата, за да не се извеждат деца от тях, бяха основните теми на срещата, продължила над два часа.   


Омбудсманът Диана Ковачева посочи, че има системен проблем при събирането на интегрирана информация за деца в риск. Тя изтъка, че въпреки процеса на деинституционализация, броят на децата, които живеят разделени от своите семейства продължава да е голям. Омбудсманът допълни, че има и недостиг на подходящи приемни семейства за деца в риск, че братя и сестри се разделят и настаняват в различни приемни семейства, а приемната грижа се предоставя предимно в рамките на проект по Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси“. Доц. Ковачева  обобщи, че в по-малките населени места и общини липсват подходящи услуги за спешно настаняване на деца, жертви на насилие, което налага децата да се изпращат на десетки километри от близката им средата, училището и приятелите.


Омбудсманът представи три различни случая на деца, за които е била сезирана в последните месеци, по които са предприети множество мерки, в продължение на няколко години от органите за закрила, но резултати за децата и до момента няма. Случаите тук


„Състоянието и качеството на социалната работа, на работещите в системата – от него зависи благосъстоянието на хиляди деца в риск, на тяхното развитие, бъдеще. Неглижирането, белезите от насилие, раздялата със семейството може да остави белег върху тези деца за цял живот. Доказано е, че децата в риск най-често повтарят травмите, които са получили в своето детство и семейство, повтарят ги в със своите собствени деца в своето семейство. Затова този кръг на риска трябва да бъде разкъсан и да се минимизират вредните последици в това отношение“, изтъкна омбудсманът.


„Винаги съм казвала, че на първо място, това върху което трябва да се фокусираме, за да можем да излезем извън този порочен кръг на дискутиране на едни и същи проблеми, са човешките ресурси, които работят в системата. И не случайно в началото на своя мандат говорих за това да направим заедно стратегия за човешките ресурси в социалния сектор“, заяви социалният министър Деница Сачева и допълни, че не се е отказала от идеята, по която работата ще бъде подновена от януари 2021 г.


Аргументът й бе, че без промени и възможности за перспектива – кариерно израстване и планиране, непрекъснато усъвършенстване и квалификация, включително увеличаване на възнаграждението на работещите в сектора - през следващите поне 5 г.,  качеството на работата няма да се подобри.


„Качеството на социалната работа 100% отговоря на качеството на човешкия ресурс, зает в един социален случай, защото се изисква опит, рутина, изискват се много лични качества“, поясни още Сачева.


Министърката акцентира, че подобряването на управлението  на организацията на процесите в системата са пряка функция на информацията и на начина, по който тя циркулира в самата система и между отделните системи.


„Без споделяне на обща информация ние няма как да имаме добра координация на регионално ниво и на възможно най-ниско ниво“, подчерта Девица Сачева.


В края на дискусията омбудсманът се ангажира да обобщи изводите и въпросите на участниците, които ще предостави на министъра на труда и социалната политика. До края на годината всички участници в онлайн дискусията ще дадат свои предложения и препоръки за подобряване на работата в системата на закрила, които ще бъдат обобщени и обсъдени на последваща дискусия, организирана от омбудсмана  през м. януари 2021 г.


Видео с цялата дискусия може да проследите тук: https://youtu.be/hZB-uDDz7pk