Омбудсманът Диана Ковачева подкрепи родителите срещу онлайн обучението

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до здравния и образователния министър във връзка с въведените нови противоепидемични мерки на територията на страната и преминаването за трета поредна година на учащи и студенти към онлайн обучение.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 »
Добави във Facebook

Позиция на Омбудсмана Диана Ковачева във връзка със задържаните на Летище София майка с бебе: Институцията реагира незабавно

Позиция на Омбудсмана Диана Ковачева във връзка със задържаните на Летище София майка с бебе: Институцията реагира незабавно
12 януари 2021 г.

Във връзка с разследването на журналиста Валя Ахчиева, „Българските власти затвориха невинна майка с бебе в килия на летището“ информираме: 


Жалбата от г-жа Катя Махмуд Амие беше подадена до омбудсмана на Република България от адвокат Мария Дамянова на 04.01.2021 г. и беше свързана със задържането и? заедно с едногодишното и? дете на територията на Летище София – Терминал 1 в помещенията за недопуснати лица. Незабавно след входирането на жалбата експерт на омбудсмана се свърза с адвокат Дамянова на 04.01.2021 г., която посочи, че майката и детето са задържани с обяснение, че на майката е отнет бежанския статут, а пък детето е лишено от българско гражданство.


Беше поискана справка по телефона от страна на Държавна агенция за бежанците кога Катя Махмуд е лишена от международна закрила. На 04.01.2021 г. беше изпратен меи?л до Главна дирекция „Гранична полиция“ предвид спешността на случая и планирано връщане на лицата в Холандия на 05.01.2021 г. сутринта със следното съдържание: „В писмо до омбудсмана, адресирано и до Вас се посочва, че лицата не се допускат поради отнемане на бежанския статут на майката, както и отнемане на българско гражданство на детето.


При разговор с адвоката на майката се установи, че на тях не са им връчвани документи за отнемане на бежанския статут от ДАБ, както и че не са уведомявани за процедура и основания за отнемане на българското гражданство на детето. Обръщам внимание още, че съгласно изискванията на ЕКЗПЧ никои? не може да бъде задържан или лишаван от свобода без правно основание, както и че лицата следва да имат право да обжалват законността на задържането своевременно.  


Предвид гореизложеното се обръщам към Вас с препоръка за задълбочено разглеждане на случая, посочване на правните основания за недопускането им на територията на Република България и преустановяване връщането на лицата до изясняване на казуса.“


На 05.01.2021 г. лицата не бяха върнати. На 05.01.2021 г. беше проведена среща с бабата на бебето и адвокатката, на която бяха предоставени допълнителни документи по случая. На 05.01.2021 г. бяха изпратени две писма до Главна дирекция „Гранична полиция“ и до министъра на правосъдието. В писмото до ГДГП беше посочено, че жалбоподателките са в изключително уязвимо положение, предвид възрастта на детето и липсата на информация относно тяхното положение в страната. Обърнахме внимание, че е разрез с най-добрия интерес на детето, едногодишно дете да живее е продължение на повече от 3 дни на Летище София. Настояхме лицата да бъдат настанени в подходяща среда до окончателно решаване на казуса. В писмо до министър Десислава Ахладова настояхме за спешна проверка относно причините и правните основания за заличаване на българското гражданство на детето, както и относно надлежното уведомяване на майката и спазването на законовите процедури.


На 06.01.2021 г. експерти на омбудсмана от Дирекция „Права на детето“ и НПМ посетиха лично майката и детето на Летище София, проведоха разговори с тях. Беше установено, че няма подходящи условия за пребиваване на малко дете. В тази връзка беше изпратена препоръка до министъра на транспорта и до изпълнителния директор на Летище София, в която се посочва следното: „Във връзка със законовите правомощия на омбудсмана на Република България като независим мониторингов орган за защита на правата на децата и с оглед данните за дълъг период от време, в които се е наложило едногодишно дете да престои в тези помещения, експерти на омбудсмана на 06.01.2021 г. посетиха жалбоподателката и нейното дете. В рамките на посещението беше установено, че помещенията не са пригодени за майки с деца, както и за хора с увреждания. Няма осигурена възможност за къпане на децата, приспособления за тях (напр. кошара), както и достатъчно място за разходки на открито, което причинява сериозни трудности, особено при по-продължителен престои?, както се установи при проверката на случая на г-жа Амие и дъщеря и?.


Затварянето на детето в непригодено помещение, липсата на достатъчно чист въздух и пряка слънчева светлина нарушават остро неговите права и най-добър интерес.


Предвид гореизложеното и на основание чл.19, ал. 1, т.4 от Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с препоръка за обстойна проверка на случая, както и за обмисляне на възможността за обособяване на помещение за недопуснати лица, което да отговаря на потребностите на майки с деца, както и на хора с увреждания.“


На 07.01.2021 г. майката и детето заминаха за Холандия.


Омбудсманът ще продължи с разглеждането на случая, след получаване на писма от проверки.