Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът поиска нов закон за детското правосъдие

Омбудсманът поиска нов закон за детското правосъдие

17 февруари 2021 г.


Омбудсманът публикува Деветия годишен доклад на инструкцията от проверките в местата за лишаване от свобода през 2020-та, извършени от Националния превантивен механизъм (НПМ) - б.р. НПМ  е специализирана дирекция към омбудсмана, която следи, проверява и оценява спазването на правата на човека в затворите, арести, домовете за медико-социални грижи за деца, центрове за настаняване от семеен тип за деца и лица, психиатрии, домове за възрастни с увреждания, психични разстройства и деменция, центрове за мигранти и бежанци и др. 


           Данните от доклада разкриват резултатите от 49 извършени в условията на пандемия проверки. Отправените препоръки към отговорните държавни институции за подобряване условията и състоянието в местата за задържане са 39.  Общо 3 848 лица са обхванати от проверките.


Сред основните акценти на доклада за 2020-та е необходимостта от приемането на нов закон за детското правосъдие и отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, който действа от 1958 г.


„Реформата на детското правосъдие в България продължава да е в начален етап. Все още не са създадени адекватни корекционно-възпитателни услуги, съобразени с водещите стандарти за защита на правата и интересите на детето“, е основен извод, изведен в доклада на НПМ.


Сред препоръките на доц. Ковачева в тази област са реформа в системата, приемането на стратегия за държавна политика със срок до 2030 г., оценка на нуждата от функциониране на специализирани съдебни състави за деца и закриване на поправителните интернати - ВУИ и СПИ. Важно значение има и въвеждане на съвременни и ефективни мерки за работа с децата, извършители на простъпки, които включват възстановително правосъдие и превантивна работа с тях, създаването на защитна социална система с мрежа от услуги за децата, които са в конфликт със закона, както и за техните семейства.


В доклада се поставя фокус и върху последния етап от деинституционализацията на грижата за деца, свързан с домовете за медико-социални грижи.


 Недопустимо е преместването на деца с много тежки форми на увреждания в различни институции в рамките на кратки срокове и в условията на пандемия“, е констатацията на омбудсмана. В тази връзка е и препоръката да се спазват принципите на деинституционализацията при извеждането на деца и възрастни в алтернативни услуги, като те бъдат предварително подготвени след оценка на индивидуалните потребности, включително подготовка за екипите, които ще работят с тях. Докладът е изпратен до министъра на труда и социалната политика, която се е ангажирала да предприеме конкретни действия по изпълнение на препоръките на омбудсмана.


Друга основна препоръка на омбудсмана в доклада, е свързана със защита на хората с психични заболявания, като сериозен недостатък е системното недофинансиране на болничната психиатрична помощ, което възпрепятства качествените медицински грижи. Препоръката на омбудсмана е насочена към унифициране на механизма за финансиране на всички здравни заведения за стационарно лечение на психично болни, като то следва да бъде обвързано с качеството на предоставената здравна услуга. И още: привличане на повече специализанти със специалност „Психиатрия“ и „Детска психиатрия“, разкриване на достатъчен брой подходящи социални услуги за деца и възрастни с психични разстройства, както и изработване на медицински стандарт „Детска психиатрия“.


       По отношение на проверките в затворите, омбудсманът подчертава, че продължава да съществува цяла група от проблеми, сред които най-значими остават медицинското обслужване, лошите условия на живот и социалната работа с лишените от свобода.


      Омбудсманът препоръчва през годините подобряване на системата за финансиране на социалните и здравните работници чрез въвеждането на нова кадрова политика. Подчертава, че е важно да се предприемат стъпки за изменение на ЗИНЗС (Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража), в частта „Медицинско обслужване“, с насоченост към дейностите на гражданската здравна система. Препоръката е медицинските центрове да се преобразуват във вид на здравни кабинети по смисъла на Закона за здравето, а СБАЛЛС (Специализирана болница за активно лечение на лица, лишени от свобода) да се преобразуват в болници за продължително лечение.  


 „Състоянието на системата на 24-часово задържане в полицейските управления и през 2020 г. остава незадоволително“, пише още в доклада. Трайните проблеми са свързани с пренаселеност на помещенията, лоши материално-битови условия, липса на обслужващи помещения, на достъп до вентилация и естествена светлина, включително и до осигуряване на правна помощ. Омбудсманът препоръчва още да се прецизира необходимостта от медицинска помощ при задържане на лица в неадекватно състояние (временно недееспособни).


В доклада е посочена и препоръката на омбудсмана до министъра на вътрешните работи, в която настоява за ефективно разследване на сигналите за упражнено полицейско насилие върху протестиращи граждани в центъра на София на 2 септември 2020 г. Повод за тази препоръка бяха сигнали до обществения защитник на граждани и неправителствени организации, в които се съдържа информация за сериозни нарушения на правата на задържани от полицията участници в протестите, включително нарушения на правото на защита.


Омбудсманът настоя за отговори от вътрешния министър  за причините, поради които адвокати на задържани лица не са били своевременно допуснати за среща с тях. Настоя и за предприемане на действия за преустановяване на практиката за поставянето на заплашителни послания на униформеното облекло на служителите на МВР.


На базата на конкретни сигнали до институцията, омбудсманът разпореди да се извърши проверка във Второ РУ – СДВР, където са били задържани част от протестиращите, спрямо които се твърди, че не е спазена основна гаранция за защита – осигуряване на достъп до адвокат. Екипът на НПМ на място установи, че две от задържаните лица са декларирали, че желаят да бъдат посетени от избран от тях адвокат, но техните адвокати не са били допуснати своевременно, което е възпрепятствало правото им на защита.


 


Какво още констатира омбудсманът – в Доклада тук


  Резюме тук


Презентация тук