Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева: Необходима е национална стратегията за ранното детско развитие

Омбудсманът Диана Ковачева: Необходима е национална стратегията за ранното детско развитие
9 март 2021 г.

„Необходима е национална стратегията за ранното детско развитие.“ Това каза омбудсманът Диана Ковачева при участие в онлайн дискусията: „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организирана от Тръста за социална алтернатива.

          Форумът събра експерти, изследователи, лекари, специалисти по ранно детско развитие с идеята не просто да бъдат обсъдени проблемите и пропуските в системата, но и да бъдат представени възможните решения.

          „Ако ние израснахме с концепцията, че първите 7 години са най-важните, то днес се оказва, че нуждата от инвестиции в ранното детско развитие започва по времето на бременността, раждането и следва да бъде най-интензивна през първите 3 години от живота на детето. Това е един много ранен период, в който трябва да бъдат подкрепени всички, които участват и формират една бъдеща личност“, категорична бе доц. Ковачева.
Тя подчерта, че в европейската рамка за качество са определени 5 основни компонента на качествените системи - достъп до образование и грижи в ранна възраст; условия за обучение и труд на персонала, отговарящ за образованието и грижите в ранна детска възраст; определяне на подходящи, адаптирани учебни програми и управление; финансиране; мониторинг и оценка на системите.


Тезата на омбудсмана е, че ако всички комплекси фактори бъдат обхванати, което е идеалният вариант – всички деца ще имат равен шанс, не просто за оцеляване, но и за едно адекватно развитие.          „В нашето общество ние говорим все още за оцеляване, а в драгите общества говорят за участие на децата в политиките, които ги засягат“, категорична бе Диана Ковачева.


Омбудсманът изтъкна и друг довод -  че посещаването на яслите и детските градини от децата, включително и на тези, които са в уязвима позиция, допринася за развитието на много важни умения, каквито са сътрудничеството, комуникацията, споделянето, емпатията, разбирателството.


         По думите на доц. Ковачева тревожност будят и данните, че 80% от децата редовно са подложени на насилствени методи на възпитание от тези, които полагат грижи за тях - в обществените институции или в семейството.

        „В ранното детство физическо и емоционално насилие, хронично неглижиране на стреса от различните аспекти на бедността водят до тежки последици за бъдещето, за психиката, за здравето на децата“, каза още омбудсманът.

          Видео от участието тук: https://youtu.be/u1OYKzjmP94