Омбудсманът Диана Ковачева: Държавата е длъжник на хората с увреждания

Днес, в деня, в който се навършват 10 години от ратифицирането от страна на България на Конвенцията за правата на хората с увреждания, бих искала да поздравя всички тези хора у нас и да ги уверя, че институцията на омбудсмана ще продължи да следи за прилагането на този важен международен акт и да настоява с предоставените му законови механизми за защита на правата на хората с увреждания и техните семейства.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева настоява ЦИК да отстрани проблема с вота на 2000 души техници на машините за гласуване

Омбудсманът Диана Ковачева настоява ЦИК да отстрани проблема с вота на 2000 души техници на машините за гласуване
25 март 2021 г.

Омбудсманът  Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Централната избирателна комисия Александър Андреев, в която го информира за сериозен проблем, свързан с невъзможността да упражнят конституционното си право на глас, граждани, ангажирани с техническата логистика на машинното гласуване. 


В жалба до омбудсмана гражданин, нает от фирмата - доставчик на машините за вота информира, че иска да упражни правото си на глас на предстоящите избори, но трябва да гласува извън населеното място, където е регистриран (настоящ и постоянен адрес), защото отговаря като техник за машините за електронно гласуване. Той посочва, че ангажиментите му са през целия изборен ден и няма да има физическата възможност да отиде да осъществи правото си на глас. Подчертава, че се е обърнал към РИК-Плевен и към ЦИК, но оттам са му отговорили, че не попада в групата лица, които могат да сменят секцията си за гласуване. Затова поставя въпрос как може да гласува при тази ситуация, като посочва, че в подобно положение са още около 2000 граждани, които отговарят за машините за гласуване като техници. 


„Предвид ролята си на обществен защитник смятам за необходимо да подкрепя в рамките на правомощията си гражданите, обърнали се към мен в търсене на съдействие. Неведнъж съм изразявала категоричната си позиция в защита на конституционно гарантираното избирателно право на българските граждани. Публично оповестих становището си, че трябва да се даде възможност на всички пълнолетни лица да гласуват, още повече, че да дадат вота си, е не само тяхно право, а и задължение. Смятам, че държавата е длъжна да осигури механизми за гласуване на всеки гражданин. Предвид изложеното и на основание законовите ми правомощия се обръщам към Вас с препоръка да направите проверка по случая и да осигурите възможност за упражняване на вота на гражданите, които отговарят за машините за гласуване като техници”, пише доц. Ковачева.


Препоръката тук