Омбудсманът Диана Ковачева: Държавата е длъжник на хората с увреждания

Днес, в деня, в който се навършват 10 години от ратифицирането от страна на България на Конвенцията за правата на хората с увреждания, бих искала да поздравя всички тези хора у нас и да ги уверя, че институцията на омбудсмана ще продължи да следи за прилагането на този важен международен акт и да настоява с предоставените му законови механизми за защита на правата на хората с увреждания и техните семейства.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът: Медиацията е важен способ за защита на правата на човека, но й липсва държавна подкрепа

Омбудсманът: Медиацията е важен способ за защита на правата на човека, но й липсва държавна подкрепа
11 май 2021 г.

„Медиацията е много важен способ и допълнителна гаранция за защита на правата на човека.“ Това заяви омбудсманът Диана Ковачева днес при участието си в националната конференция „Медиацията в различни обществени сфери”, организирана от Икономическия университет – Варна, институт „Итера“ и Камарата на медиаторите в България.


Пред аудиторията омбудсманът подчерта, че медиацията е алтернативен способ за решаване на спорове, чрез който могат да се разрешат част от системните проблеми.


„Това е инструмент за доброволно решаване на спора, в който страните могат да бъдат напътствани сами да достигнат до едно приемливо споразумение, което да ги удовлетворява в много по-висока степен отколкото най-доброто и качественото съдебно решение. Принципите на медиацията са безпристрастност, поверителност, доброволен характер. Те гарантират по-добър и по-бърз достъп до правосъдие, който би разтоварил значително съдебната система“, каза доц. Ковачева.


Тя обърна внимание на факта, че през годините институцията на омбудсмана на няколко пъти се е занимавала много активно и сериозно с тази тема.


 „Още през 2016 г. поканихме всички заинтересовани страни, за да обсъдим въпросите за медиацията. На базата на общо съгласие между участниците бе изготвена препоръка с конкретни предложения за законодателни и други мерки, които да бъдат предприети. През 2019 г. също бе проведена такава среща под егидата на омбудсмана, в Министерството на правосъдието имаше работна група, в която участвахме. Висшият съдебен съвет, съдебната колегия също се ангажираха много сериозно и там сме участвали. Изпратихме препоръката 4 пъти до различните министри на правосъдието през годините, а днес за съжаление отново си говорим, че правната уредба не е ефективна“, акцентира омбудсманът.


Диана Ковачева отбеляза още, че един от основите проблеми е липсата на последователна и системна държавна подкрепа. Посочи, че още през 2016 г. е обсъждана възможността за въвеждане на първа задължителна обща среща по медиация при семейноправни спорове, при потребителски спорове, споровете с нисък имуществен интерес, делбени производства и свързаните с етажната собственост.


В тази връзка омбудсманът допълни, че е необходимо да се въведат повече инструменти за държавна подкрепа за информиране, образоване, популяризиране на срещите, да се осигури ефективно прилагане на закона и неговото привеждане в съответствие със съвременните европейски стандарти и с нуждите на нашата правна система.


           Подробности във видеото тук: https://www.youtube.com/watch?v=iutkWsGYnoc