Два месеца след законопроекта на Омбудсмана, депутатите все пак удължиха сроковете на ТЕЛК решенията

След многократни действия и внесен законопроект, изготвен от Омбудсмана още преди Великден, днес депутатите най-накрая приеха изтеклите след 1 април ТЕЛК решения да бъдат удължени до края на годината. Това стана чрез промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева в позиция до ВСС: Моделът за закриване на съдилища ограничава достъпа до правосъдие

Омбудсманът Диана Ковачева в позиция до ВСС: Моделът за закриване на съдилища ограничава достъпа до правосъдие

8 юни 2021 г


Омбудсманът Диана Ковачева изпрати две писма до представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, в които изрази позицията си относно предложения модел за закриване на съдилища. Според омбудсмана той ограничава достъпа до правосъдие на гражданите.


Повод за писмата са постъпилите в институцията на омбудсмана жалби и петиции от редица населени места в страната, в които граждански сдружения, местни органи, адвокати и съдии протестират срещу приетия от ВСС модел на реформа за оптимизация на съдебната карта, който ще доведе до закриването на районни съдилища у нас.


„Предвид постъпилите и в институцията на омбудсмана писма, петиции, възражения и становища, очевидно проблемът става по-масов и генерира все повече недоволство, като се акцентира на засягането на достъпа до правосъдие на голяма част от българските граждани, към което като омбудсман не мога да остана безразлична. Достъпът до правосъдие е безспорно и неотменимо право, което следва да се осъществява безпрепятствено, а държавните органи и институции следва да предприемат всички възможни мерки и действия за създаване на организация и условия за осъществяването му”, пише доц. Диана Ковачева.


В заключение омбудсманът призовава към задълбоченото обсъждане на  всички изложени аргументи – „да бъде взето решение, което няма да накърни правото на достъп до правосъдие на гражданите от малките общини и ще осигури качествено и безпрепятствено правораздаване“.


Писмо 1 тук


Писмо 2 тук