Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът с препоръка към МТСП и МФ: Минималният размер на осъвременените пенсии да бъде над линията на бедност

Омбудсманът с препоръка към МТСП и МФ: Минималният размер на осъвременените пенсии да бъде над линията на бедност
30 юни 2021 г.
    Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до двамата служебни министри - на труда и социалната политика Гълъб Донев и на финансите Асен Василев, в която настоя в проекта за актуализацията на държавния бюджет за т.г. да бъде предвидено минималния размер на осъвременените пенсии да надхвърли линията на бедност.

Омбудсманът препоръча още в предложението за актуализиране на размерите на пенсиите да не се допуска някоя група пенсионери да остане с неосъвременена и реално неувеличена пенсия.


„Обръщам внимание, че немалко възрастни хора са придобили и упражнили правото си на пенсиониране в годините назад, в някои случаи преди 10 и повече години. Основно искане на тези хора, което изцяло подкрепям е, за създаване на действащ механизъм за регулярно преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за предходната календарна година, като условие, което да осигури на възрастните хора доходи за достоен живот“, пише доц. Ковачева до двамата министри.


Общественият защитник обръща внимание на факта, че само през изминалите две години хиляди пенсионери, техни организации, инициативни комитети и сдружения, са се обръщали към нея с индивидуални искания и колективни подписки, в които търсят подкрепата й за увеличаване на пенсиите и за създаване на законов ред, който да осигури ежегодното им актуализиране.


„В много от проведените от мен лични срещи хората са изтъквали, че са работили десетки години и са били осигурявани, съобразно нормативните изисквания. Техните очаквания са пенсиите, които получават да им осигурят нормален стандарт на живот, а не да ги поставят в групата на социално слабите граждани, живеещи с доходи равни или под социалния минимум“, категорична е Ковачева.


Тя посочва, че по данни на НОИ от м. януари м.г. около един милион пенсионери са с основен размер на пенсия под линията на бедност -  363 лева, както и че поискала нова справка от осигурителния институт с актуални данни към м. юли 2021 г.


„Водена от чувство за социална справедливост и с желание да бъда в подкрепа на възрастните хора, нееднократно съм отправяла препоръки към Народното събрание и представителите на изпълнителната власт. Една от тях е да не се допуска размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да е под линията на бедността. Към настоящия момента минималната пенсия е 300 лева, а прага на бедност 369 лева. Голяма част от пенсионерите продължават да получават пенсията за осигурителен стаж и възраст, която е по-ниска от линията на бедност, предвид което отново настоявам за преодоляване на този порочен модел. Такива са и очакванията на възрастните хора към компетентните държавни институции“, подчертава омбудсманът.


В заключение Диана Ковачева настоява вземането на решенията по тази обществено чувствителна тема, която засяга осъвременяване на доходите на над 2 милиона пенсионери, да става в обстановка на прозрачност и публичност.


Препоръката тук