Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът настоя пред МТСП за индивидуален подход при отпускане на целеви помощи за отопление

Омбудсманът настоя пред МТСП за индивидуален подход при отпускане на целеви помощи за отопление
6 юли 2021 г.

       Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка на служебния социален министър Гълъб Донев, в която настоя за индивидуален подход при отпускане на целеви помощи за отопление.

Повод за препоръката са постъпващите в институцията на обществения защитник жалби от граждани, притеснени, че допълнителните 50 лв. към пенсиите им, които се изплащат по време на извънредното положение, ще повлияят върху крайния размер на дохода, необходим им при отпускане на целева помощ за отопление. Гражданите акцентират, че не могат да се откажат от тези 50 лв., а целевата помощ за отопление е много по-важна за тях.


„Като национален омбудсман съм наясно, че съгласно действащата нормативна уредба „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания“ , пише доц. Диана Ковачева.


Тя препоръчва да се разгледа възможността за отоплителен сезон 2021/2022 г. тези 50 лв., да не се взимат предвид като доход при кандидатстването за отпускането на целева помощ за отопление и пенсионерите да не бъдат лишавани от този вид подпомагане, заради повишаването, чрез помощ, на техните доходи.


„Наясно съм, че всеки случай трябва да бъде разглеждан индивидуално, а не по общия ред, защото носи в себе си своята идентичност. С цел постигане на желания резултат за подпомагане, вярвам, че ще предприемете съответните действия за осигуряване на действително индивидуален подход при разглеждане на случаите на граждани, търсещи социална подкрепа“, настоява омбудсманът.


Препоръката тук