Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът отчита работата на Съвета за наблюдение на хората с увреждания, председателят на КЗД поема ръководството му

Омбудсманът отчита работата на Съвета за наблюдение на хората с увреждания, председателят на КЗД поема ръководството му
7 юли 2021 г.

Утре, 8 юли 2021 г., от 11.30 часа, омбудсманът Диана Ковачева ще отчете в институцията / ул. „Георг Вашингтон“ № 22, ет. 2 / работата на Съвета за наблюдение на хората с увреждания.


Събитието е отворено за медиите.


Припомняме, че Съветът е мониторингов орган, създаден по силата на Закона за хората с уврежданията /ЗХУ/ със задача да осъществява наблюдение за прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания.


Доц. Ковачева ще представи първите индикатори за наблюдение за прилагането на чл. 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания /КПХУ/, свързани с достъпната архитектурна среда.


Индикаторите са инструмент за проследяване на напредъка в реализацията на правата и могат да допринесат за идентифициране на пропуски в изпълнението. Тяхната основна цел е да насочва държавите към предприемане на конкретни действия по прилагането на КПХУ, включително да улеснява оценката на този напредък.


В допълнение общественият защитник ще обяви и методиката, по която ще се осъществява това наблюдение.


Омбудсманът ще обобщи и резултатите от отправените препоръки на Съвета, чийто фокус са редица актуални проблеми на хората с увреждания – медицинската експертиза, асистентската подкрепа, финансовите помощи, свидетелствата за управление на МПС-та по време на COVID, достъпа до образование, таксите за социалните услуги и др.


Припомняме, че омбудсманът е първият председател на мониторинговия орган и като такъв бе натоварен с функцията да конституира и организира дейността на Съвета през първите две години от създаването му.


От утре, 8 юли, по силата на закона, председателството се поема от Комисията за защита от дискриминация - доц. д-р Ана Джумалиева.


Мониторинговият орган се състои от  9 членове – по двама представители на омбудсмана и на КЗД, един представител от БАН, както и четирима представители на организациите на хората с увреждания, определени от тях.