Два месеца след законопроекта на Омбудсмана, депутатите все пак удължиха сроковете на ТЕЛК решенията

След многократни действия и внесен законопроект, изготвен от Омбудсмана още преди Великден, днес депутатите най-накрая приеха изтеклите след 1 април ТЕЛК решения да бъдат удължени до края на годината. Това стана чрез промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

виж повече >

Новини

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът настоява да се гарантира правото на достойно заплащане на личните асистенти

Омбудсманът настоява да се гарантира правото на достойно заплащане на личните асистенти
12 януари 2022 г.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателите и депутатите от парламентарните комисии по труда, социалната и демографската политика и по бюджет и финанси, в което настоява още от 1 януари 2022 г. да се гарантира правото на достойно заплащане на личните асистенти.


Становището е във връзка със Заключителните разпоредби на Законопроекта за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., № 47-102-01-12, внесен от Министерски съвет.


Омбудсманът подчертава, че чрез Параграф 3 от Законопроекта се предлага отлагане влизането в сила на разпоредбата на чл. 31, т. 1 от Закона за личната помощ, която урежда начина на формиране възнаграждението на личните асистенти по нормативния акт - въз основа на коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година.


„До омбудсмана на Република България постъпват жалби, в които се отбелязва, че от 1 януари 2019 г. до момента е използван коефициентът 1,2 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година, което да бъде само временно и компромисно правило до влизането в сила на разпоредбата“, пише проф. Диана Ковачева.


Тя посочва, че първоначално влизането в сила на чл. 31, т. 1 е било предвидено за 1 януари 2021 г., но след измененията в края на 2020 г. прилагането на въпросната разпоредба е отложено за 1 януари т.г.


Омбудсманът допълва още, че предлаганото с Параграф 3 от Законопроекта отлагане се явява трето за разпоредбата на чл. 31, т. 1, което засяга не само интересите на личните асистенти по Закона за личната помощ, но и на нуждаещите се ползватели от асистентска подкрепа.


„От постъпващите жалби в институцията на омбудсмана е безспорно констатирано, че значителен брой от хората с увреждания срещат сериозни затруднения да си намерят асистенти, като една от основните причини е размерът на възнагражденията, съпоставен със значителната тежест и отговорност на изпълняваната дейност. Недостатъчното възнаграждение е причина и дори определена част от безработните граждани да отказват да изпълняват тази изключително важна и животоспасяваща за много от хора с увреждания функция. Поради изложеното сериозно ощетени са хората с увреждания, които живеят в малките населени места и които нямат близки и роднини, за да им бъдат асистенти“, пише Ковачева.


Тя обръща внимание на факта, че в условията на COVID кризата назначените лични асистенти продължават да изпълняват задълженията си, независимо от риска и неосигурените от много общини предпазни средства.


„Тези им усилия следва да бъдат подкрепени, като те получат справедливо заплащане за труда си“, посочва омбудсманът и предлага да се вземат мерки за гарантиране правото на личните асистенти на достойно заплащане така, както е предвидено в първоначалната редакция на Закона за личната помощ.


Становището тук