Два месеца след законопроекта на Омбудсмана, депутатите все пак удължиха сроковете на ТЕЛК решенията

След многократни действия и внесен законопроект, изготвен от Омбудсмана още преди Великден, днес депутатите най-накрая приеха изтеклите след 1 април ТЕЛК решения да бъдат удължени до края на годината. Това стана чрез промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

виж повече >

Новини

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева: Държавата е длъжник на хората с увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева: Държавата е длъжник на хората с увреждания
26 януари 2022 г.
          Днес, в деня, в който  се навършват 10 години от ратифицирането от страна на България на Конвенцията за правата на хората с увреждания, бих искала да поздравя всички тези хора у нас и да ги уверя, че институцията на омбудсмана ще продължи да следи за прилагането на този важен международен акт и да настоява с предоставените му законови механизми за защита на правата на хората с увреждания и техните семейства.

Конвенцията установява минимални стандарти, които трябва да се предвидят и изпълняват от държавите-страни по нея, за да бъде преустановена продължаващата дискриминация на хората с увреждания и да бъде гарантирано равенството им пред закона и ефективното упражняване и защита на основните им човешки права. Конвенцията обръща призмата, като хората с увреждания следва да се възприемат в ролята вече не на обекти, а на равнопоставени субекти, които заслужават уважение и зачитане на тяхното достойнство.


Ежедневните бариери, пред които са изправени хората с увреждания в България, превръща ратифицирането на международния акт от Народното събрание в силно чакана стъпка, за която настояват както хората с увреждания и техните организации, така и институцията на омбудсмана.


Предприетите действия по ратификация обаче не означават решаване на всички проблеми, с които се сблъскват тези уязвими граждани в ежедневието си. Ратифицирането и влизането в сила е само началото на важен процес на привеждане на действащото законодателство в България в съответствие с изискванията и принципите на Конвенцията.  


Като омбудсман смятам, че за 10 години са направени съществени промени, които подкрепят усилията на хората с увреждания да водят по-достоен и независим живот. Независимо от това, за този вече некратък период все още остават значителни предизвикателства, които следва да бъдат преодолени, като едно от най-важното е – да се променят обществените нагласи към възможностите и правата на тези граждани.


В качеството си на обществен защитник, бих искала да използвам повода и да напомня, че държавата е длъжник на хората с увреждания и за затрудненията, които тези граждани срещат във всички области на живота. Поради това са необходими спешни действия за изпълнение на ангажиментите по Конвенцията, в т.ч. и чрез ратифицирането на Факултативния протокол към нея. И аз като омбудсман ще употребя необходимия натиск върху институциите, така че това най-сетне да се случи!