Два месеца след законопроекта на Омбудсмана, депутатите все пак удължиха сроковете на ТЕЛК решенията

След многократни действия и внесен законопроект, изготвен от Омбудсмана още преди Великден, днес депутатите най-накрая приеха изтеклите след 1 април ТЕЛК решения да бъдат удължени до края на годината. Това стана чрез промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът възрази срещу скока на водата във Варна, Ловеч и Търговище

Омбудсманът възрази срещу скока на водата във Варна, Ловеч и Търговище
9 юни 2022 г.

Омбудсманът Диана Ковачева категорично възрази срещу увеличение на цената на водата, заложено в ценовите предложения на бизнес плановете на „ВиК-Варна“ ООД, „ВиК“ АД гр. Ловеч и „ВиК“ ООД гр. Търговище.


Припомняме, че при предишни обсъждания проф. Ковачева възрази остро и срещу повишение цените на водата в Монтана, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе и Стара Загора.


Днес, експерт на омбудсмана участва в обществените обсъждания на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване цената на водата във Варна, Ловеч и Търговище, където ясно изрази становището на проф. Ковачева. Обърна внимание на факта, че многократното повишение на цените на ВиК услугите през годините не води до подобряване на качеството, а предоставянето им продължава все така да не отговаря на нормативните изисквания.


Предвиденото  увеличение в бизнес плана на „ВиК-Варна“ ООД за 2022 г. е с 40% повече спрямо цената за 2021 г., т.е. от 3,251 лв. /с ДДС/ на 4,548 лв. /с ДДС/), като през 2026 г. цената на ВиК услугата се предвижда да скочи с 66% спрямо тази за 2021 г. - от 3,251 лв. /с ДДС/ на 5,398 лв. /с ДДС/).


33% пък е предвиденото повишение за т.г. на цената на „ВиК“ АД гр. Ловеч, спрямо тази за 2021 г. - от 3,152 лв. /с ДДС/ на 4,204 лв. /с ДДС/, като през 2026 г. цената на ВиК услугата се предвижда да се повиши с 55%  спрямо 2021 г. - от 3,152 лв. /с ДДС/ на 4,891 лв. /с ДДС/). Тук обаче е важно уточнението, което прави екипът на омбудсмана, че „предложените цени са съвсем близки до границата на социалната поносимост – за 2022 г. 4,28 лв. и за 2026 – 4,91 лв.“


При „ВиК“ ООД гр. Търговище ситуацията е сходна и там предложените цени са съвсем близки до границата на социалната поносимост – за 2022 г. 4,38 лв., а за 2026 г. 5,02 лв.


2022 г. предвидено увеличение на водата в Търговище спрямо цената за м. г. е 38%, т.е. от 3,158 лв. /с ДДС/, става на 4,370 лв. /с ДДС/, а през 2026 г. цената на ВиК услугата се предвижда да нарасне с 59% спрямо 2021 г., т.е. от 3,158 лв. /с ДДС/, на 5,016 лв. /с ДДС/.
„В подкрепа на този факт са не само постъпващите сигнали в институцията на омбудсмана от граждани, които настояват да получават качествена услуга на икономически обоснована цена, а и данните в Докладите на работната група на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съгласно които и трите ВиК оператора не постигат всички 30 от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на регулатора прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, а именно: „ВиК-Варна“ ООД - 8 показателя, сред които и ПК4а и ПК4б  -  „общи загуби на вода"; „ВиК“ АД гр. Ловеч - 5 показателя, сред които и ПК4б -  „общи загуби на вода"; „ВиК“ ООД гр. Търговище - 7 показателя, сред които и ПК4а и ПК4б  - „общи загуби на вода", пише в становището на проф. Диана Ковачева, представено от експерта.


В подкрепа на тезата си общественият защитник припомня и данните от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г., приет с решение на КЕВР от 30 септември 2021 г., съгласно които оценката на Комисията па 6 показателя за качество на „ВиК-Варна“ ООД, е „пълно неизпълнение“, а за показател „общи загуби на вода“ е „лошо“.


По 12 показателя за качество на „ВиК“ АД гр. Ловеч оценката на КЕВР е „пълно неизпълнение“, като по показател „общи загуби на вода“ отново е „лошо“. При 13 показателя за качество на „ВиК“ ООД гр. Търговище оценката на Регулатора е „пълно неизпълнение“.


В становището на Ковачева е отбелязано още, че данните за ВиК Ловеч и ВиК Търговище не отразяват резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, каквото е изискването на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, което тя счита за неприемливо и в нарушение на приложимата нормативна уредба. Затова омбудсманът с основание пита по какъв начин се обслужват потребителите от двете компании.


На следващо място Диана Ковачева посочва, че КЕВР не трябва само формално да допуска, че бизнес плановете на ВиК Ловеч и Търговище са приети от съответните Асоциации на ВиК и доказва, че в действителност те не са приети.


Подчертава, че регулаторът по никакъв начин не е взел под внимание и изплатените компенсации на операторите по Програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г.


 „Разходите за електрическа енергия в бизнес плановете са планирани по услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г., т.е. включва и период, през който компаниите са били компенсирани, но това не е взето предвид или поне не става ясно. В тази връзка е и публичното изказване от 21.05.2022 г. на вицепремиера и министър на финансите, че покачването на цената на водата не е свързано с енергоизточниците, а с управлението на ВиК сектора, което следва да бъде внимателно преценено от КЕВР“, пише още в становището си омбудсмана.


В заключение общественият защитник настоява КЕВР обективно да прецени ценовите предложения на ВиК дружествата във Варна, Ловеч и Търговище и да вземе справедливо решение, гарантираща правото на потребителите да заплащат цена на водата, която да отговаря на качеството на предоставяне.


        Становището тук