Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев представи в Комисията по културата, гражданското общество и медиите на Народното събрание Годишния доклад на омбудсмана за 2008 г.

На своето заседание днес (2 септември 2009 г.) Комисията по културата, гражданското общество и медиите в Народното събрание обсъди Доклад на омбудсмана на Република България за 2008 г., озаглавен „Справедливостта е душата на добрата администрация”, представен от г-н Гиньо Ганев.

Това е четвъртият годишен доклад, който омбудсманът внася в Народното събрание. Както и досега, този доклад няма само отчетен характер. „По своя обществен и правен смисъл това е акт на омбудсмана, с който той поставя на вниманието на върховния законодателен орган проблеми, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк обществен интерес. Заедно с това, в този акт се сочат и конкретни прояви на лоша администрация или пък добри практики, които трябва – и едните, и другите - да се имат предвид от органите на властта”, каза Гиньо Ганев.

Омбудсманът посочи, че в доклада е подчертана необходимостта от управленски или нормативни решения и действия от органите на властта, насочени към преодоляване на проблеми, свързани с правото на доброто управление в общините; правата на пациентите; правата на потребителите на обществени услуги; правото на гражданите на чиста околна среда; проблемите на млекопроизводителите и др.

Гиньо Ганев представи на вниманието на Комисията по културата, гражданското общество и медиите в Народното събрание данни за постъпилите жалби и сигнали на гражданите до омбудсмана - общият им брой до 31.12.2008 г, е 8836. По 87 % от постъпилите жалби проверките на омбудсмана са приключили с решаване на проблема, даване на съвети или насоки за по-нататъшни действия на жалбоподателя. По 13% от общия брой на жалбите проверката продължава – институцията на омбудсмана проучва обстоятелствата, набира допълнителна информация и документи и полага усилия за успешното разрешаване на поставените проблеми.

Към 1 септември 2009 г. Общият брой на жалбите до омбудсмана е 10 633, като от тях само за 2009 г. са 1 797. Най-честите проблеми на гражданите и през 2008 г. продължават да са свързани с благоустройството и проблемите на собстеността (23,1 %), на второ място са проблемите с операторите, предоставящи обществени услуги (20,1 %), както и със социалните дейности (11,6 %). Най-голям брой жалби са постъпили от област София-град, област Пловдив и област Варна.

Анализът на цялостната дейност на омбудсмана през 2008 г., на поставените пред него граждански проблеми и оплаквания, както и на резултатите от неговите проверки и препоръки, очертават редица сфери на обществено-политическия живот, в които има необходимост от корекции и даже реформи, така че да се гарантират пълноценно правата и свободите на гражданите. Гиньо Ганев посочи, че е утвърдена практика в Народното събрание да се разглеждат предложенията и становищата на омбудсмана по закони или законопроекти, които засягат правата на голям брой граждани - Закона за управление на етажната собственост, Закона за енергийната ефективност. На вниманието на настоящето Народно събрание са предложенията за промени в Закона за културното наследство, който омбудсманът атакува в Конституционния съд, както и Закона за здравето, по който институцията на омбудсмана внесе в парламента две становища – относно акредитацията на носъздадени болнични заведения и отпадането на лимитите в извънболничната и болничната помощ.

Докладът на омбудсмана показва, че и през 2008 г. институцията се утвърждава като активен фактор за защитата на правата на гражданите и като действен застъпник за подобряване на административните практики.

Комисията по културата, гражданското общество и медиите на Народното събрание подкрепи разбирането, застъпено в доклада на омбудсмана, че най-същественото изискване на доброто управление е да се откриват и използват пътища за участие на гражданите във вземането на обществено-политическите решения.

Мнението на членовете на Комисията по културата, гражданското общество и медиите е, че в Доклада на омбудсмана има важни послания към органите на властта в области като здравеопазването и регулирането на операторите, предоставящи обществени услуги на гражданите. Те настояха пред омбудсмана за повече острота и взискателност към дейността на органите на централната власт.

След обстойна дискусия, Комисията по културата, гражданското общество и медиите на Народното събрание  прие за сведение Доклада на омбудсмана за 2008 г.