Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът отправи препоръка към министъра на здравеопазването във връзка с ограничаване престоя на децата в детските ясли

Омбудсманът отправи препоръка към министъра на здравеопазването във връзка с ограничаване престоя на децата в детските ясли
София, 11 септември 2009г.

С приемането на Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от Министерство на здравеопазването, се поставя ограничение за престоя на децата в детските ясли. Изключва се оставане на дете в детска ясла след навършване на тригодишна възраст, освен в случаите по здравословни причини.
 
Омбудсманът счита, че приетият нов ред не отчита реалната житейската ситуация. Всички знаем, че целогодишното постъпване на деца в първа група на детската градина е практически невъзможно. Тези групи се формират основно през есента. Не може дете навършило три години в началото на календарната година да бъде лишено от възможността да ползва предоставената от общината услуга за месеци. Това поставя родителите в една изключително трудна ситуация.
 
Оказва се, че редът за изписване на децата, регламентиран в Наредба №6 за организацията и дейността на детските ясли/отм/, е съобразен в по-голяма степен с реалностите. Затова и в много детски ясли, със съгласието на местните власти, продължи да се прилага старият ред.
 
Ето защо омбудсманът, по повод жалба на родители, отправи препоръка към министъра на здравеопазването за прецизиране на посочения текст от наредбата. В интерес на децата е необходим гъвкав механизъм за прилагането на разпоредбите. Тези решения трябва да се вземат като се отчита мнението на гражданите, в конструктивен диалог с родителски организации и местните власти.