Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев представи в Народното събрание Годишния доклад за 2008 г.

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев представи в Народното събрание Годишния доклад за 2008 г.

 


София, 11 септември 2009 г.

Това е четвъртият годишен доклад, който омбудсманът представя в Народното събрание. Както и досега, този доклад няма само отчетен характер, каза Гиньо Ганев.

Становища по Доклада на омбудсмана за 2008 г. в пленарната зала представиха председателите на Комисията по културата, гражданското общество и медиите и Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите в Народното събрание.

„По своя обществен и правен смисъл това е акт на омбудсмана, с който той поставя на вниманието на върховния законодателен орган проблеми, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк обществен интерес. Заедно с това, в този акт се сочат и конкретни прояви на лоша администрация или пък добри практики, които трябва – и едните, и другите - да се имат предвид от органите на властта”, каза Гиньо Ганев.

Омбудсманът посочи, че в доклада е подчертана необходимостта от управленски или нормативни решения, насочени към преодоляване на проблеми, свързани с правото на доброто управление в общините, правата на пациентите, правата на потребителите на обществени услуги, правото на гражданите на чиста околна среда и др.

Гиньо Ганев представи пред депутатите основните теми от Доклада за дейността на омбудсмана през 2008 г., както и статистически данни по работата на институцията с гражданите. Постъпилите жалби и сигнали на гражданите до омбудсмана до 31.12.2008 г. са 8836. По 87 % от постъпилите жалби проверките на омбудсмана са приключили с решаване на проблема, даване на съвети или насоки за по-нататъшни действия на жалбоподателя. По 13% от общия брой на жалбите проверката продължава – институцията на омбудсмана проучва обстоятелствата, набира допълнителна информация и документи и полага усилия за успешното разрешаване на поставените проблеми.

Анализът на цялостната дейност на омбудсмана през 2008 г., на поставените пред него граждански проблеми и оплаквания, както и на резултатите от неговите проверки и препоръки, очертават редица сфери на обществено-политическия живот, в които има необходимост от корекции и даже реформи, така че да се гарантират пълноценно правата и свободите на гражданите.

Докладът на омбудсмана показва, че и през 2008 г. институцията се утвърждава като активен фактор за защитата на правата на гражданите и като действен застъпник за подобряване на административните практики.

Гиньо Ганев подчерта, че най-същественото изискване на доброто управление на национално и регионално ниво е да се откриват и използват пътища за участие на гражданите във вземането на обществено-политическите решения.

Народни представители от различни парламентарни групи изразиха положителни оценки за дейността на омбудсмана и за неговото добро взаимодействие с различните комисии в Народното събрание по повод законодателни инициативи на омбудсмана, свързани със защита правата на човека.

Народното събрание прие за сведение Доклада на дейността на омбудсмана за 2008 г.