След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Заседание на групата за наблюдение за изпълнението на препоръките на омбудсмана за акредитацията на болниците и отпадането на лимитите в извънболничната и болничната помощ

Заседание на групата за наблюдение за изпълнението на препоръките на омбудсмана за акредитацията на болниците и отпадането на лимитите в извънболничната и болничната помощ


София, 23 септември 2009 г.

Днес, 23 септември 2009 г. се проведе заседание на групата при омбудсмана за наблюдение за изпълнението на препоръките му във връзка с проверките по собствена инициатива относно Въздействието върху правата на пациентите на административните процедури за акредитация, възпрепятстващи функционирането на новооткритите лечебни заведения  и Правата на човека и лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ.
 
В групата за наблюдение, която няма затворен характер, участват и представители на неправителствени организации в областта на здравеопазването, както и на пациентски организации. Целта на групата за наблюдение е да следи за изпълнението на препоръките на омбудсмана, направени в двете становища по посочените по-горе проблеми. Групата ще настоява пред отговорните институции в областта на здравеопазването (Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз (БЛС), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Министерския съвет и Народното събрание) за внимание върху посочените от омбудсмана проблеми и предприемане на законодателни мерки за разрешаването им.

Като част от дейността на групата за наблюдение и по повод препоръките на националния омбудсман за акредитацията на болниците и отпадането на лимитите в извънболничната и болничната помощ се проведоха срещи с председателя на Комисия по здравеопазването  в Народното събрание д-р Лъчезар Иванов и с ръководството на Българския лекарски съюз.  

На днешното заседание на групата за наблюдение националният омбудсман г-н Гиньо Ганев не скри тревогата си от това, че независимо от големия интерес, с който двете становища бяха приети от широката общественост, както и от декларираната от страна на институциите воля за реформи в сферата на здравеопазването, все още липсват конкретни действия за решаването на поставените проблеми в защита правата на пациентите. 

Предстои среща с представители на Министерство на здравеопазването.