Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Заседание на групата за наблюдение за изпълнението на препоръките на омбудсмана за акредитацията на болниците и отпадането на лимитите в извънболничната и болничната помощ

Заседание на групата за наблюдение за изпълнението на препоръките на омбудсмана за акредитацията на болниците и отпадането на лимитите в извънболничната и болничната помощ


София, 23 септември 2009 г.

Днес, 23 септември 2009 г. се проведе заседание на групата при омбудсмана за наблюдение за изпълнението на препоръките му във връзка с проверките по собствена инициатива относно Въздействието върху правата на пациентите на административните процедури за акредитация, възпрепятстващи функционирането на новооткритите лечебни заведения  и Правата на човека и лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ.
 
В групата за наблюдение, която няма затворен характер, участват и представители на неправителствени организации в областта на здравеопазването, както и на пациентски организации. Целта на групата за наблюдение е да следи за изпълнението на препоръките на омбудсмана, направени в двете становища по посочените по-горе проблеми. Групата ще настоява пред отговорните институции в областта на здравеопазването (Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз (БЛС), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Министерския съвет и Народното събрание) за внимание върху посочените от омбудсмана проблеми и предприемане на законодателни мерки за разрешаването им.

Като част от дейността на групата за наблюдение и по повод препоръките на националния омбудсман за акредитацията на болниците и отпадането на лимитите в извънболничната и болничната помощ се проведоха срещи с председателя на Комисия по здравеопазването  в Народното събрание д-р Лъчезар Иванов и с ръководството на Българския лекарски съюз.  

На днешното заседание на групата за наблюдение националният омбудсман г-н Гиньо Ганев не скри тревогата си от това, че независимо от големия интерес, с който двете становища бяха приети от широката общественост, както и от декларираната от страна на институциите воля за реформи в сферата на здравеопазването, все още липсват конкретни действия за решаването на поставените проблеми в защита правата на пациентите. 

Предстои среща с представители на Министерство на здравеопазването.