Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев организира среща във връзка с недостига на питейна вода в района на Хасково и необходимостта от изграждане на пречиствателна станция за питейна вода на язовир „Тракиец”

Омбудсманът Гиньо Ганев организира среща във връзка с недостига на питейна вода в района на Хасково и необходимостта от изграждане на пречиствателна станция за питейна вода на язовир „Тракиец”
София, 24 септември 2009 г.
 
Днес, 24 септември 2009 г. в 10:30 ч., се проведе среща на националния омбудсман с изпълнителния директор на ВиК - Хасково, общинския съветник и председател на политически клуб „Екогласност” – Емил Георгиев и народните представители от парламентарната група на партия Атака г-н Огнян Пейчев – зам.-председател на Комисията по околната среда и водите и г-н Стоян Иванов – зам.-председател на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Обсъдени бяха проблемите на жителите на община Хасково свързани с недостига на питейна вода, качеството на водата и необходимите бързи мерки за преодоляване на проблема.
 
В подкрепа на жителите на община Хасково, още през октомври 2008г. омбудсманът на Република България се обърна към министъра на регионалното развитие и благоустройство за трайно решаване на проблема с питейната вода в района. Остро се постави въпросът за непредприетите действия по поетите пред гражданите ангажименти за изграждането на пречиствателната станция за питейна вода на язовир „Тракиец”.
 
Въпреки уверението на предишното ръководство на министерството, че средства необходими за изготвянето на проекти и строителство на пречиствателната станция за питейна вода на язовир „Тракиец” са заложени в инвестиционната програма за 2009 г. се оказа, че това не е така и до този момент не са предприети действия.
 
За омбудсмана интересът на гражданите е приоритетен и всичко трябва да е насочено към задоволяване на нуждите на хората.

На срещата се изясни, че за седем села в района е въведен режим на водата, като в две от селата липсва питейна вода и като временна мярка ползват вода от язовир „Тракиец” само за битови нужди.
 
По данни на изпълнителния директор на ВиК – Хасково - г-н Бързев водата в региона се оскъпява, поради ползването на шест водоизточника. Според г-н Георгиев, единствено изграждането на пречиствателната станция на язовир „Тракиец” ще задоволи нуждите на региона от питейна вода и ще доведе до намаляване на цената на водата.
 
Предложението на народния представител Стоян Иванов е за преценка на местно ниво на спешните мерки, които могат да бъдат взети и изработване на план за дългосрочните мерки за трайно решение на проблема.
 
Според зам. председателя на парламентарната комисия по околната среда и водите - г-н Пейчев трябва да се пристъпи към оптимизация на водопроводната мрежа и поетапно намаляване на загубите и изработване на така наречения „мастер план” за ВиК – Хасково.
 
Участниците в срещата се обединиха около идеята за необходимостта от конкретни последователни действия, предложени от изпълнителната власт, които трябва да се предприемат във времето и като технология.
 
Тези предложения ще се изготвят от изпълнителния директор на ВиК – Хасково и  обсъдят от обществена и гражданска гледна точка, съобразени с реалните потребности на потребителите и в интерес на гражданите от региона.
 
Омбудсманът ще продължи гражданския си контрол върху тази жизнена проблематика и е на мнение, че с цялата истина периодично трябва да бъде информирана обществеността.