Проверка на АСП препотвърди констатациите на омбудсмана за лошите условия в Дома за хора с деменция в с. Горско Косово

Нарочната проверка, разпоредена от социалната министърка Деница Сачева на Агенцията за социално подпомагане, препотвърди констатациите на омбудсмана за изключително лошите условия на живот в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово. Това обяви омбудсманът Диана Ковачева по време на третото редовно заседание на Съвета за наблюдение по З

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът взе участие в Националната кръгла маса „Принципите на добро управление на местно ниво – практики и препоръки”

Омбудсманът взе участие в Националната кръгла маса „Принципите на добро управление на местно ниво – практики и препоръки”

Национална кръгла маса „Принципите на добро управление на местно ниво – практики и препоръки”

София, 26 септември 2009 г.

По повод участие в Националната кръгла маса „Принципите на добро управление на местно ниво – практики и препоръки”, която се проведе на 25 септември 2009 г. в град София, националният омбудсман Гиньо Ганев получи благодарствено писмо от изпълнителния директор на Фондация за реформа в местното самоуправление, г-н Здравко Сечков.
 
 
„Уважаеми г-н Ганев,
 
Бих желал да изразя искрената си благодарност на целия екип на ФРМС за участието Ви в Националната кръгла маса „Принципите на добро управление на местно ниво – практики и препоръки”, която се проведе на 25 септември 2009 г. в София.
 
Убеден съм, че Вашето представяне на тема „Доброто управление – основно право на българските граждани” бе от изключително голяма полза за участниците във форума – над 80 представители на местни власти и НПО от над 30 града в страната. То демонстрира силната подкрепа, която имат във Ваше лице хората, които работят за по-успешно прилагане на принципите на добро управление на местно ниво.
 
Националната кръгла маса бе изключително събитие по проект „Принципите на добро управление: гражданите и местните власти – сближаване на позициите”, чиято цел е да повиши общественото разбиране за принципите на добро управление сред местната власт, местната администрация, гражданите и бизнеса.”