Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев прие делегацията на Консултативния комитет на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа

Омбудсманът Гиньо Ганев прие делегацията на Консултативния комитет на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа

София, 29 септември 2009 г.

 


На 29 септември 2009 г. омбудсманът на Република България Гиньо Ганев прие делегация на Консултативния комитет на Съвета на Европа по Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, ръководена от неговия председател г-н Алан Филипс. Делегацията е на посещение в България във връзка с втория цикъл на мониторинг на изпълнението от България на задълженията й по Рамковата конвенция.
 
В своето изложение националният омбудсман отбеляза, че за времето от първия мониторинг до сега, българската омбудсманска институция се е утвърдила като авторитетен държавен орган за защита на правата на всички български граждани, на равна основа, включително правата на гражданите, принадлежащи към национални малцинства. При това омбудсманът отделя специално внимание на съблюдаването на правата на лицата от националните малцинства и предотвратяването на нарушаването им. В това отношение българският омбудсман и Консултативния комитет са единомишленици.
 
Подчертано бе, че в цялостната си дейност омбудсманът прилага най-високите международни стандарти, като са предприети и стъпки за създаване на национален механизъм за възприемане на стандартите установени от решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
 
Гиньо Ганев посочи, че  омбудсманската институция ефективно използва всички правомощия, предоставени й от закона, като изтъкна значението на правото на самосезиране по проблеми с висока обществена значимост.
 
В отговор на проявен интерес от страна на делегацията, бяха представени конкретни случаи от работата по жалби и сигнали на граждани, принадлежащи към национални малцинства.
 
Делегацията на Консултативния комитет прояви интерес към утвърдената практика на омбудсмана да поддържа постоянен и пряк контакт с ръководството на Народното събрание и народните представители с оглед на разработването на актове, когато защитата на правата на гражданите изисква това. По думите на Гиньо Ганев „по този начин широкото общественото мнение присъства в Народното събрание и въздейства върху законодателната му дейност.”
 
Представителите на Консултативния комитет заявиха, че са особено впечатлени от това, че българският омбудсман поставя в центъра на своите политики възприемането и утвърждаването на основополагащото право на гражданите на добро управление и на добра администрация. Прилагането от местните органи на управление на принципите на това право като отчетност, прозрачност и особено привличането на гражданите в процеса на вземане на решения, гарантира съблюдаването и на правата на гражданите, принадлежащи към национални малцинства, там където те живеят.
 
От представителите на Консултативния комитет бе изразено положително отношение и към широката дейност на омбудсманската институция за създаването на климат на толерантност, взаимно уважение и разбирателство между всички граждани в България, независимо от тяхната етническа принадлежност, за насърчаване на междукултурния диалог в обществото. Тази дейност е в пълно съответствие с духа на Рамковата конвенция.
 
В отговор на проявен интерес, Гиньо Ганев отбеляза, че националният омбудсман подкрепя дейността на местните обществени посредници. Наред с това, обаче, е необходимо да се направят изменения в Закона за местно самоуправление и местна администрация, така че да бъде гарантирана тяхната независимост от органите на местно управление.
 
В края на срещата бе изразено общо съгласие за развитие на сътрудничеството между българският омбудсман и Консултативния комитет.