Проверка на АСП препотвърди констатациите на омбудсмана за лошите условия в Дома за хора с деменция в с. Горско Косово

Нарочната проверка, разпоредена от социалната министърка Деница Сачева на Агенцията за социално подпомагане, препотвърди констатациите на омбудсмана за изключително лошите условия на живот в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово. Това обяви омбудсманът Диана Ковачева по време на третото редовно заседание на Съвета за наблюдение по З

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев получи благодарствено писмо от Н.Пр. г-н Арунас Винчюнас, извънреден и пълномощен посланик на Република Литва в Р България

Омбудсманът Гиньо Ганев получи благодарствено писмо от  Н.Пр. г-н Арунас Винчюнас, извънреден  и пълномощен посланик на Република Литва в Р България
София, 30 септември 2009г.

По време на мандата си в България Н.Пр. г-н Арунас Винчюнас, извънреден  и пълномощен посланик на Република Литва в Р България  проявяваше  специален интерес към дейността на българския омбудсман в защита правата на човека, съдействаше за развитието на сътрудничеството между  двете страни и в това отношение.
 
При окончателното си отпътуване от страната той изпрати следното писмо до националния омбудсман:  
 
 
ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА

 
София, 18 септември 2009 г.   

         
Уважаеми г-н Ганев,
 
Бих желал да Ви информирам, че на 19 септември 2009 г. ще отпътувам от София във връзка с изтичането на срока на моето назначение като Извънреден и пълномощен посланик на Република Литва в Република България.
 
Използвам тази възможност за да Ви изразя искрена благодарност за Вашето приятелство, сътрудничество и добра воля при изпълнението на моята мисия. Напускам България с тъга в сърцето, оставяйки приятели и незавършени проекти. Убеден съм в бляскавото бъдеще на България и съм сигурен, че нашето сътрудничество ще бъде продължено от моя заместник.
 
Моля приемете, г-н омбудсман, моите уверения за най-високата ми към Вас почит.
 
                                                                  Искрено Ваш,
                                                                                      Арунас Винчюнас