Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев прие Комисаря по правата на човека в Съвета на Европа Томас Хамарберг

Гиньо Ганев прие Комисаря по правата на човека в Съвета на Европа Томас Хамарберг

Гиньо Ганев прие комисаря по правата на човека в Съвета на Европа Томас Хамарберг

Днес, 4 ноември 2009 г., омбудсманът на Република България Гиньо Ганев прие Томас Хамарберг, комисар по правата на човека на Съвета на Европа, който е на посещение в България от 3 до 5 ноември 2009 г. Целта на визитата е да се информира за дейността на държавните институции по отношение спазването правата на децата и малцинствата у нас.

Г-н Хамарберг информира г-н Ганев, че предстои изготвянето на два доклада за България – по проблемите на децата и техните права и по проблемите на малцинствата и техните права. В духа на регулярния обмен на обективна информация и оценки, който съществува между двете институции, г-н Хамарберг се запозна с текущата дейност на омбудсмана и постави въпроса дали съществува опасност от прекомерно свиване на бюджета и администрацията на институцията в условията на икономическа криза и в контекста на новото управление на страната.

Омбудсманът на Република България изтъкна, че институцията се ползва с подчертан авторитет в законодателната и изпълнителната власт, като запозна г-н Хамарберг и с положителния тон на обсъжданията на Годишния доклад на омбудсмана за 2008 г. от новоизбраното Народно събрание, който беше приет без никакви възражения.

Гиньо Ганев информира комисаря по правата на човека в Съвета на Европа за конкретните усилия на омбудсмана за координация на многобройните институции, които имат отношение към правата на детето. Г-н Хамарберг беше запознат и с редица дейности и инициативи на омбудсмана в тази област, като например изготвянето на препоръки към държавните органи за закрила на децата, резултатите от проверки по жалби на граждани, свързани с дейността на отделите по закрила на детето и пр. По този повод омбудсмана изрази становище, че е необходимо да бъде укрепена институционната система за защита правата на детото както с човешки, така и с финансов ресурс. Гиньо Ганев обърна внимание и на факта, че към омбудсмана се отправят и редица въпроси за правата на децата с увреждания, които са подложени на социална изолация и дискриминация, както и на нарастването на жалбите за защита на правата на децата при развод. По този повод омбудсманът препоръча създаването на специализирани детски съдебни състави, каквито има в други европейски държави.

Гиньо Ганев и Томас Хамарберг обмениха мнения и по пробемите на  интеграцията на ромите и възможностите за решаването на техните проблеми, в частност проблемите на т.нар. ромски гета в София. Омбудсманът запозна Томас Хамарберг с историята на този проблем, като изтъкна и че голямата част от ромите в столицата никога не са живели тук, а идват от други населени места, и в общия случай общината няма правно основание да ги настанява в общински жилища при положение, че те не отговарят на законовите критерии и че правоимащи граждани, без значение на етническия им произход, чакат с години да бъдат настанени. Г-н Ганев се ангажира да бъде извършена проверка на отделните случаи, в които се твърди, че местната администрация не удовлетворява справедливи и законосъобразни искания за настаняване в общински жилища на граждани от ромски произход.