Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев прие Комисаря по правата на човека в Съвета на Европа Томас Хамарберг

Гиньо Ганев прие Комисаря по правата на човека в Съвета на Европа Томас Хамарберг

Гиньо Ганев прие комисаря по правата на човека в Съвета на Европа Томас Хамарберг

Днес, 4 ноември 2009 г., омбудсманът на Република България Гиньо Ганев прие Томас Хамарберг, комисар по правата на човека на Съвета на Европа, който е на посещение в България от 3 до 5 ноември 2009 г. Целта на визитата е да се информира за дейността на държавните институции по отношение спазването правата на децата и малцинствата у нас.

Г-н Хамарберг информира г-н Ганев, че предстои изготвянето на два доклада за България – по проблемите на децата и техните права и по проблемите на малцинствата и техните права. В духа на регулярния обмен на обективна информация и оценки, който съществува между двете институции, г-н Хамарберг се запозна с текущата дейност на омбудсмана и постави въпроса дали съществува опасност от прекомерно свиване на бюджета и администрацията на институцията в условията на икономическа криза и в контекста на новото управление на страната.

Омбудсманът на Република България изтъкна, че институцията се ползва с подчертан авторитет в законодателната и изпълнителната власт, като запозна г-н Хамарберг и с положителния тон на обсъжданията на Годишния доклад на омбудсмана за 2008 г. от новоизбраното Народно събрание, който беше приет без никакви възражения.

Гиньо Ганев информира комисаря по правата на човека в Съвета на Европа за конкретните усилия на омбудсмана за координация на многобройните институции, които имат отношение към правата на детето. Г-н Хамарберг беше запознат и с редица дейности и инициативи на омбудсмана в тази област, като например изготвянето на препоръки към държавните органи за закрила на децата, резултатите от проверки по жалби на граждани, свързани с дейността на отделите по закрила на детето и пр. По този повод омбудсмана изрази становище, че е необходимо да бъде укрепена институционната система за защита правата на детото както с човешки, така и с финансов ресурс. Гиньо Ганев обърна внимание и на факта, че към омбудсмана се отправят и редица въпроси за правата на децата с увреждания, които са подложени на социална изолация и дискриминация, както и на нарастването на жалбите за защита на правата на децата при развод. По този повод омбудсманът препоръча създаването на специализирани детски съдебни състави, каквито има в други европейски държави.

Гиньо Ганев и Томас Хамарберг обмениха мнения и по пробемите на  интеграцията на ромите и възможностите за решаването на техните проблеми, в частност проблемите на т.нар. ромски гета в София. Омбудсманът запозна Томас Хамарберг с историята на този проблем, като изтъкна и че голямата част от ромите в столицата никога не са живели тук, а идват от други населени места, и в общия случай общината няма правно основание да ги настанява в общински жилища при положение, че те не отговарят на законовите критерии и че правоимащи граждани, без значение на етническия им произход, чакат с години да бъдат настанени. Г-н Ганев се ангажира да бъде извършена проверка на отделните случаи, в които се твърди, че местната администрация не удовлетворява справедливи и законосъобразни искания за настаняване в общински жилища на граждани от ромски произход.