Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът се срещна с представители на Обществения съвет в село Лесичово и на Гражданската коалиция за устойчиво развитие по въпроса за закриването на СОУ „Христо Ботев”, село Лесичово

Омбудсманът се срещна с представители на Обществения съвет в село Лесичово и на Гражданската коалиция за устойчиво развитие по въпроса за закриването на СОУ „Христо Ботев”, село Лесичово
София, 20 ноември 2009г.

Във връзка с оптимизирането на училищната мрежа Общински съвет – Лесичово е приел решение за закриването на
СОУ „Христо Ботев”, с. Лесичово и ОУ „Кирил и Методий”, с. Боримечково. Заповедта за закриване на училищата е издадена от министъра на образованието и науката на основание предложение на кмета на общината, решение на общинския съвет, становище на регионалния инспекторат по образованието и на  експертна комисия към министерството.
Училището в с. Боримечково е закрито. Поради обжалване на заповедта на министъра на образованието и науката за закриване на СОУ „Христо Ботев”, с. Лесичово, училището продължава дейността си и през настоящата учебна година.
Според гражданите, решението на Общински съвет – Лесичово за закриване на СОУ „Христо Ботев” е нецелесъобразно и противоречи на обществения интерес и стратегията за развитие на общината, а министърът на образованието и науката при издаване на заповедта не е взел предвид всички обстоятелства.
От страна на омбудсмана се разясниха правомощията на институцията. Подчерта се, че общинският съвет е орган на местно самоуправление и взима своите решения с определеното от закона мнозинство, а министерството е компетентният орган при окончателното решение за закриване на училищата. Освен това има определен от законодателя ред за обжалване на актовете.
В разговора се изтъкнаха аргументи в подкрепа на функционирането на училището като това, че селото е разположено в центъра на общината, състоянието на училището е по-добро от училището в Церово и е единственото средно училище в общината. Децата от закритото училище в село Боримечково са избрали и са се записали да учат в село Лесичово и родителите са доволни от постигнатите резултати. Освен това, броят на децата в началния курс е голям и извършеното от ръководството на училището проучване сочи, че в близко бъдеще ще се достигне необходимият брой ученици за нормално функциониране на гимназията. Тези аргументи са изложени пред настоящия министър на образованието, младежта и науката – доц. Игнатов, на среща, проведена в министерството на 12 ноември 2009 г.
Принципната позиция на омбудсмана е, че при закриване на дадено училище трябва да се отчитат всички обстоятелства, свързани с особеностите и нуждите на района и най-добрия интерес на децата, което отговорните институции трябва да оценяват справедливо.
Тази позиция омбудсманът ще изрази пред министъра на образованието, младежта и науката.